met naast tuinbouw ook dorpskernen erbij kunnen kosten omlaag

Ambitieuze Westlandse collectieve waterzuivering krijgt uitstel

Tholen - Aan collectieve waterzuivering in Westland wordt gewerkt, maar de betrokken partijen, waaronder Glastuinbouw Nederland, Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente, hebben meer tijd nodig. Een verzoek daaromtrent is ingewilligd. Onder bepaalde voorwaarden krijgt men tot 1 januari 2023 nu de tijd om het extra ambitieuze zuiveringsplan, waarin naast glastuinbouwwaterzuivering ook zuivering van afvalwater uit de dorpskernen is opgenomen, uit te voeren, zo werd maandag gepubliceerd in de Staatscourant. 

De deadline om aan de zuiveringsplicht te voldoen was 1 januari 2021.

Een van de voorwaarden voor uitstel is dat elke zes maanden aan de burgemeesters en wethouders in Westland gerapporteerd moet worden over de voortgang van het hergebruik van gezuiverd afvalwater.

Verder moeten zij die het zuiveringstechnische werk exploiteren ieder kwartaal burgemeester en wethouders op de hoogte brengen van de planning voor de oplevering van de ozontechnologie en over de inspanningen die worden gepleegd om de opleverdatum te verkorten. Het moet de overbruggingstijd zoveel mogelijk inkorten.  

Lagere kosten met grotere opzet
In het Westland is het initiatief genomen tot een experiment waarbij het Hoogheemraadschap van Delfland als dienst voor telers de zuivering uitvoert. Het afvalwater zal in de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland gezuiverd worden. Daarvoor is een businessplan opgesteld waarbij een collectieve aanpak van de zuiveringsplicht leidt tot enigszins lagere kosten (meer watervragers betrekken brengt de kuubsprijs omlaag gaf Guus Meis van Glastuinbouw Nederland onlangs nog aan) en een hogere robuustheid qua zuivering.

Een collectieve aanpak biedt ook een kans om stappen te zetten in het versneld verminderen van de emissie van nutriënten en het circulair maken van de waterketen, welke past bij de ambitie van de sector zelf, de provincie, het Rijk en de Europese Commissie. De op te richten zuiveringscoöperatie vertegenwoordigt zo'n 1.100 ha glastuinbouw, circa 12% van de Nederlandse glastuinbouw en 25% van de Westlandse glastuinbouw.

Milieu-hygiënische voordelen
Er is door Westland gekozen voor niet alleen het zuiveren van het afvalwater van de tuinder, maar ook gezamenlijke zuivering met ander afvalwater uit de dorpskernen. Dit heeft milieu-hygiënisch potentieel drie voordelen:

1. Er kan deels gebruik worden gemaakt van het al bestaande rioolstelsel.

2. Door de ingezette technologie wordt ook een deel van de stoffen uit het afvalwater van de dorpskernen gezuiverd, waaronder verschillende schadelijke stoffen uit huishoudelijke producten en medicijnresten uit huishoudens en medische instellingen, die met het huishoudelijk afvalwater op de zuivering worden aangevoerd.

3. De gehele gezuiverde waterstroom wordt beter geschikt om als voedingswater voor landbouw of als proceswater voor de industrie te fungeren. Als dat slaagt, zou daarmee worden bereikt dat in het gebied schaars zoet water wordt vastgehouden en niet naar de zee wordt afgevoerd, wat het geval is bij blijvende lozing op de Nieuwe Waterweg.

Door deze uit het oogpunt van het milieu gunstige keuze is het zuiveringsproces echter complexer en heeft dit een meer experimenteel karakter vergeleken met het alleen zuiveren van de afvalwaterstroom van de tuinders, merkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Staatscourant op.

 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven