Regionale plannen voor duurzame energie in de maak

In de Regio Arnhem Nijmegen wordt samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen gewerkt voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Lingewaard geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande plannen voor Lingewaard leveren de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op.

In Nederland wordt steeds duurzamer omgegaan met energie. Bijvoorbeeld met besparen, gebruik van restwarmte of het duurzaam opwekken van elektriciteit. Het land wordt schoner en stiller en onafhankelijker van olie en gaswinning. 

Ook Lingewaard doet mee. Binnen de gemeente zelf en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzame elektriciteit houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom worden in de Regio Arnhem Nijmegen de mogelijkheden onderozcht voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen.

Waar in de regio is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de Regionale Energie Strategie, afgekort RES.

In de Regio Arnhem Nijmegen maken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen de RES. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij samen met betrokken organisaties en inwoners(collectieven) hierover gesproken. Op 1 juni 2020 levert de Regio Arnhem Nijmegen de eerste, voorlopige uitkomsten op. Daarmee wordt onder meer duidelijk waar de komende jaren de beste kansen liggen voor het opwekken van grootschalige energie. Hiermee wordt vanuit de regio een belangrijke bijdrage geleverd aan de Gelderse doestelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Wat betekent dit voor Lingewaard?
Lingewaard heeft eerder al vastgelegd waar er binnen de gemeente ruimte is voor het opwekken van grootschalige energie, zoals met windmolens en zonneparken. Dit staat in het beleidskader zonne-energie en het beleidskader windenergie. Inmiddels zijn er ook al diverse plannen (uitgevoerd) voor wind- en zonneparken. 

De kaart zoals die nu is getekend voor de RES van de Regio Arnhem Nijmegen, sluit aan op het beleidskader. Naast de plannen die  vastgelegd zijn in de beleidskaders zon en wind, zijn er twee extra zoekzones aangedragen voor Lingewaard. Het gaat om een gezamenlijk zoekgebied met Nijmegen en Overbetuwe voor zonnepanelen bij Ressen en een zoekgebied voor drijvende zonnepanelen op het Zwanenwater. Dit najaar wordt onderzocht of hier draagvlak voor is binnen de gemeente.

Bron: NEXTgarden


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven