Fedecom verwacht na zomer sterke omzetdaling in de branche vanwege corona

Het coronavirus leidt tot ongerustheid en onzekerheid over de gezondheid onder burgers. Daarnaast worden ook veel Nederlandse bedrijven, waaronder leveranciers van machines en techniek t.b.v. agro, groenbeheer en industrie, getroffen door de gevolgen van deze crisis. Hoewel de traditionele piek van werkzaamheden in het voorjaar de gevolgen van corona in de branche op dit moment nog verzachten, wordt een flinke aderlating verderop in het jaar verwacht. Dat blijkt uit de recente leden-enquête van Fedecom. Om de eigen branche, de politiek en andere bij de mechanisatie en techniek betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus, is een korte vragenlijst aan Fedecom-leden voorgelegd. De resultaten zijn naar eigen zeggen representatief voor de branche, aangezien bijna 40% van de aangesloten leden heeft gereageerd.

Aantal bedrijven dat problemen ondervindt gaat groeien
Ruim 75% van de bedrijven zegt tot nog toe beperkte effecten te ondervinden van de coronacrisis. Daarentegen geeft bijna een kwart van de deelnemers aan dat zij nu al veel tot heel veel gevolgen ondervinden. De helft van de deelnemende bedrijven verwacht veel tot heel veel problemen voor de komende maanden. Voor 62% van de respondenten is de omzetontwikkeling en orderpositie tot op dit moment nog niet sterk beïnvloed. Daar staat tegenover dat 38% van de bedrijven nu al wel een omzetdaling van meer dan 10% ondervindt. Voor de komende weken en maanden verwacht meer dan driekwart van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille met meer dan 20%. Met name fabrikanten en importeurs in de branche worden nu al hard geraakt in de omzet; van hen geeft 45% resp. 50% aan meer dan 10% van de omzet in de afgelopen weken te zijn kwijtgeraakt. Meerdere ondernemers geven aan dat zij de grootste problemen verwachten in en na de zomer. Dan is de traditionele piek vanwege de voorjaarswerkzaamheden afgerond en dreigt de orderportefeuille op te drogen.

Orderportefeuille duikelt naar beneden
De afnemende orderportefeuille is de grootste zorg van de deelnemende bedrijven; 78% van de bedrijven verwacht dat de orders gaan afnemen met meer dan 10%. Daarbij verwacht 46% een orderafname van meer dan 20%. Ook voor de komende periode verwachten importeurs en fabrikanten een grotere orderafname dan de dealers. Door 41% van de ondernemers wordt als tweede grote zorg gezien de uitblijvende bereidheid van de klant zaken te doen. Hier zien we waarschijnlijk mede een effect terug van stapeling van onzekerheid in het overheidsbeleid op het vlak van stikstof, PFAS en klimaatregels. Op de derde plaats wordt de beschikbaarheid van onderdelen, componenten en machines genoemd. Het aandeel ondernemers dat dit als grootste zorg ziet is 40%. Een ander probleem dat van belang wordt geacht is de ziekte onder het personeel. Een deel van de respondenten (circa 20%) geeft aan geen problemen te verwachten.Welke maatregelen zijn en worden er genomen
De bedrijven in de Fedecom-branche zitten niet stil en hebben afgelopen weken maatregelen genomen om de effecten in te perken. De belangrijkste is het kantoorpersoneel en vertegenwoordigers vanuit huis laten werken (36%), alsmede de afbouw van de flexibele schil (18%); werktijdverkorting en meer-ploegen-diensten zijn door 16% als maatregelen genomen. Voor de komende maanden wil men verdere werktijdverkorting (31%) en (tijdelijke) afbouw van de productie (18%) als aanvullende maatregelen nemen. Een (tijdelijke) bedrijfssluiting wordt overwegend niet als realistische optie gezien.

De regeling compensatie vanwege omzetverlies (NOW), bankkrediet (tegen acceptabele voorwaarden) en uitstel van belastingbetaling worden gezien als steunmaatregelen waar de bedrijven gebruik van denken te moeten maken; 45% denkt aan het aanvragen van extra krediet en 48% denkt gebruik te maken van uitstel van belastingbetaling. Ook loonkostenbeperking (27%) en flexibele arbeidsinzet (29%) ziet een groot deel van de respondenten als een bijdrage aan de oplossing van de crisis.

bron: Fedecom


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven