over schade aan 11.000 tomatenplanten gaat een expert zich nog buigen

Uitzendbureau moet tomatenteler betalen voor levering 'ondermaatse' arbeid

Tholen - Dieven, blad breken, snoeien, het zijn gewaswerkzaamheden die goed, maar ook snel moeten gebeuren. Tijd is geld, dus spreken telers en uitzendbureaus normen af waaraan moet worden voldaan door arbeidsmigranten.

Maar nu de normen niet zijn gehaald, er onderling met facturen wordt gestrooid en er ook 11.000 tomatenplanten vroegtijdig uitvielen komt het Gerechtshof Den Haag eraan te pas. Dat besloot gisteren in Hoger Beroep dat er extra bewijsvoering nodig is voor de schade én dat de afgesproken normen niet zijn gehaald en het uitzendbureau voor die kosten opdraait.

Wat is er loos?
In 2016 kregen een tweetal telers arbeidsmigranten van een uitzendbureau om in tomatenkassen te werken. Dieven, blad breken, snoeien, indraaien, oogsten, daar konden de telers wel extra handjes voor gebruiken.

Na een jaar waren de telers echter niet bepaald tevreden over het geleverde werk, waarna nieuwe afspraken met het uitzendbureau werden gemaakt. Het uitzendbureau verplichtte zich, omdat het de klant/de teler wilde behouden, tot het zelf toezicht houden op de arbeidsprestaties.

Aan het eind van 2017 was het vervolgens tijd voor facturatie en vanaf dat moment is er een geschil ontstaan. De telers weigeren de facturen van het uitzendbureau te betalen. Sterker nog, zij hebben bij het uitzendbureau facturen ingediend voor het 'onder de afgesproken normen' blijven van het werk én bovendien een schadevergoeding omdat het gewas, door 'slecht uitgevoerd gewaswerk' volgens de teler, flinke schade opliep. 

Over welke bedragen gaat het?
Flinke schade en meerdere facturen, maar wat zijn de bedragen waarover het gaat. In het najaar van 2017 diende het uitzendbureau aan de telers, geïntimideerden in rechtzakentaal, een factuur in van ruim 91 duizend euro voor teler 1 en ruim 42 duizend euro voor teler 2.

Niet lang daarna stuurde teler 1 een factuur aan het uitzendbureau voor vergoeding van schade 'wegens gebreken in de nakoming van de overeenkomst'. Het bedrag? Ruim 85 duizend euro.

Twee maanden later, inmiddels december 2017, volgde nog een factuur van teler 1 aan het uitzendbureau goed voor ruim 52 duizend euro voor 'afrekening prestatie onder norm 2017'. Teler 2 volgde dat voorbeeld en diende een factuur in van ruim 34 duizend euro.

Alle facturen zijn onbetaald gebleven zowel aan de kant van de telers als aan de kant van het uitzendbureau. Gevolg: naar de rechtbank. Niet omdat de telers de facturen van het uitzendbureau niet hoeven te betalen, want dat moeten ze van de rechtbank wel. Het geschil waarover een Hoger Beroep wordt gevoerd gaat over de tegenfacturen van de telers en verrekening met de openstaande facturen van het uitzendbureau.

11.000 planten vroegtijdig in de container
Tegen die tegenfacturen en de schadeklachten procedeert het uitzendbureau nu. Een zevental grieven, tegenargumenten, zijn door het uitzendbureau aangevoerd tegen de facturen van de telers en de schade aan het gewas die met die facturen vergoed zou moeten worden.

De rechtbank oordeelde eerder al dat er voor een bedrag van ruim 67 duizend euro aan gewasschade is veroorzaakt in de tomatenkas van teler 1. De rekensom: 11.000 planten vroegtijdig uitgevallen, goed voor een oogstverlies van 7 kilo per plant tegen 0,85 euro per kilo en dus 65.450 euro schade. Daarbij nog vijf gehuurde containers om het gewas af te voeren maken in totaal de ruim 67.075 euro.

In Hoger Beroep heeft het Gerechtshof nu bepaald dat er extra bewijsvoering door de teler moet worden geleverd voor de schade, omdat enige uitval gebruikelijk is ongeacht de kwaliteit van de werkzaamheden. Een onafhankelijk deskundige mag zich nu, met de cijfers over 2014-2016, over de schade gaan buigen alvorens het Gerechtshof verder uitspraak doet. 

1000 stengels dieven per uur niet gehaald
Wat betreft het 'ondermaatse', niet conform de afgesproken normen uitgevoerde werk, sneuvelden de grieven van het uitzendbureau. O.a. de norm van 1000 stengels dieven per uur werd niet gehaald, zo bevestigden ook een teeltadviseur en de voormannen van het uitzendbureau die in 2017 toezicht hielden op de arbeidsprestaties.

Het schadebedrag in deze van de teler mag van de rechtbank verrekend worden met de openstaande factuur van het uitzendbureau. Het uitzendbureau moet de teler ruim 27 duizend euro betalen.

Benieuwd naar de hele rechtszaak inclusief alle details? Contacteer dan de redactie op info@groentennieuws.nl. De zaak krijgt ook nog een vervolg. 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven