Visie Gedeputeerde Staten zorgt voor klimaatproof Noord-Brabant

Om Brabant klimaatproof te maken, komen Gedeputeerde Staten met de Visie Klimaatadaptatie. Onderdeel daarvan is de invulling van de bestuursopdracht Stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant. Het college van Gedeputeerde Staten legt dit ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Het klimaat verandert. Het wordt heter, afwisselend droger én natter en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering heeft merkbare gevolgen voor de manier waarop we in Brabant wonen en werken. De schade door extreme hagelbuien in 2016 en de droge zomers van 2018 en 2019 met beregeningsverboden voor de landbouw drukken ons met de neus op de feiten. Om Brabant klimaatproof te maken, komen Gedeputeerde Staten nu met de Visie Klimaatadaptatie en onderdeel daarvan is de invulling van de bestuursopdracht Stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant. Het college van Gedeputeerde Staten legt dit ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Aanpassen aan de klimaatverandering gaat voor een groot deel over water: veiligheid tegen hoogwater, watertekorten door droogte, wateroverlast door extreme buien, de rol van water in het tegengaan van hittestress, het effect op de natuur en biodiversiteit van zowel droogte als te veel water. Uit diverse evaluaties komt naar voren dat de huidige inspanningen niet voldoende zijn. Brabant moet meer doen, maar ook beter en vooral anders. Er is daarom een nieuwe aanpak nodig die zorgt voor een klimaatbestendig en robuust watersysteem.

Aanpak van het watersysteem

De kern van deze aanpak ligt besloten in een vijftal principes voor het watersysteem:

  • Regenwater in hoger gelegen gebieden wordt zoveel mogelijk vastgehouden, zodat het kan doorzakken naar het grondwater
  • We houden lagergelegen gebieden structureel natter dan de hoger gelegen gebieden
  • We zorgen voor meer ruimte voor het opvangen van piekbuien
  • Er wordt aan het grondwater niet méér onttrokken dan er wordt aangevuld. We zorgen daarom voor meer aanvulling
  • We zorgen ervoor dat geleidelijk overal de waterkwaliteit op orde komt.

Stresstest geeft nog meer inzicht

Klimaatadaptatie is van belang voor vrijwel alle provinciale opgaven. In 2020 voert de provincie een provinciale stresstest uit om de kwetsbaarheden binnen die opgaven concreter op de kaart te krijgen. Veel gemeenten hebben ook een stresstest gedaan, of gaan dit binnenkort doen en maken plannen voor het bebouwd gebied.

Het realiseren van een volledig klimaatproof Brabant is een forse uitdaging voor de komende decennia. Dat zorgt voor de volgende planning:

  • 2020: Brabant handelt bij alle project- en gebiedsopgaven klimaatbestendig en waterrobuust
  • 2030: De eerste grote gebiedsopgaven zijn daartoe gerealiseerd 
  • 2050: Brabant is volledig klimaatbestendig en waterrobuust ingericht

Geld uit Den Haag en Europa, samenwerken met waterschappen en gemeenten

Om de maatregelen te kunnen nemen, is geld van de provincie alleen niet genoeg. Gedeputeerde Staten stellen voor 33 miljoen van de gereserveerde middelen nu in te zetten in de periode tot en met 2023. Voor de periode daarna, tot en met 2027, staat ook nog 35 miljoen euro gereserveerd voor deze opgave. Ook het Rijk draagt bij en er zal een beroep worden gedaan op Europese middelen. De waterschappen dragen in deze wateropgave ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Met de waterschappen wordt intensief samengewerkt. Ook de gemeenten zijn nauw betrokken.  

Bron: Provincie Noord-Brabant


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven