Gerben van der Knaap (Bosman Van Zaal) over behalen BRL6000-21 certificering:

"Een certificaat voor bodemenergiesystemen voorkomt 'geklooi door Jan en alleman'"

Onlangs heeft Bosman Van Zaal een BRL6000-21 certificaat. Het geeft Bosman Van Zaal de bevoegdheid om het bovengrondse deel van een bodemenergiesysteem te ontwerpen en te installeren. De certificering, verplicht door de Nederlandse overheid, moet de kwaliteit van bodemenergiesystemen waarborgen.

"Het voorkomt dat Jan en alleman maar wat aanklooit", aldus Gerben van der Knaap, ingenieur op de afdeling Klimaatinstallaties bij Bosman Van Zaal. "Er dient zorgvuldig met de bodem en grondwater worden omgegaan om ongewenste effecten te voorkomen."

Wat zijn bodemenergiesystemen?
Bodemenergie is opslag van warmte en koude in de bodem tot een diepte van circa 200 meter. Dit kunnen open en gesloten systemen zijn. Bij open systemen wordt grondwater opgepompt uit de ene bron, welke door een bovengrondse warmtewisselaar wordt geleid voor warmte/koude-overdracht, en vervolgens in de andere ondergrondse bron weer geïnjecteerd. 

De stromingsrichting verandert meestal twee keer per jaar, dus van koude naar warme bron en vice versa. "Met open systemen kunnen grote vermogens worden geleverd, waardoor ze interessant kunnen zijn voor bepaalde tuinbouwbedrijven", is de ervaring van Gerben.

Bij gesloten systemen vindt geen verplaatsing van grondwater plaats, maar warmte/koude-overdracht via slanglussen die in de bodem zijn aangebracht. De zogenaamde bodemwisselaars. Het te leveren vermogen is beperkt, waardoor dit veel wordt toegepast bij woningen en kleinere utiliteitsgebouwen.


Warmte/koude-bodemenergiesysteem

Wat maakt een bodemenergiesysteem duurzaam?
Een bodemenergiesysteem is duurzaam omdat het de zonnewarmte die je in de zomer oogst in de bodem kunt opslaan en diezelfde warmte kun je in de winter weer gebruiken om de kas te verwarmen met de warmtepomp. "De koude die hierbij vrijkomt stop je weer terug in de bodem, welke in de zomer weer van pas komt om de kas te koelen c.q. warmte te oogsten. Deze manier van lange termijn opslag zorgt er dus voor dat er zo weinig mogelijk (rest)energie wordt weggegooid en een aanzienlijke vermindering van het primaire energieverbruik ten opzichte van het traditionele verwarmen en koelen. Daarbij worden bodemenergiesystemen bijna altijd gecombineerd met een warmtepompsysteem. Hierdoor is het mogelijk om ‘van het gas af’ te gaan, want alles is dan immers elektrisch."

Foto rechts: De technische ruimte in het pand bij Bosman Van Zaal zelf.

Welke bodemenergiesystemen zijn gerealiseerd?
Bosman Van Zaal beschikt over een eigen bodemenergiesysteem om haar pand te verwarmen en te koelen. Het pand wordt in de winter verwarmd door de warmtepompen. De (rest)koude die de warmtepompen op dat moment produceren wordt in de bodem opgeslagen en deze wordt in de zomer gebruikt om de kantoren te koelen.

Ook bij verschillende klanten heeft Bosman Van Zaal bodemenergiesystemen geplaatst, zoals voor Van der Hoorn Orchideeën in Ter Aar en bij GreenBalanz in Kudelstaart. Hierdoor kunnen deze kwekers telen in een Kas Zonder Gas.

Voor meer informatie:
Bosman Van Zaal
info@bosmanvanzaal.com
www.bosmanvanzaal.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven