Mart Valstar, Best Fresh Group

"Het is nog lang niet zo erg als met de bloemen maar er zijn zat bedreigingen"

Het dodental in Nederland blijft stijgen, maar ‘de eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden’, zegt het RIVM. Toch zijn weinig echt harde conclusies te trekken en zijn de maatregelen tot minimaal eind april van kracht. 

Handel:

Mart Valstar, Best Fresh Group
"Het is nog lang niet zo erg als met de bloemen maar er zijn zat bedreigingen" 
Een ‘rampscenario’ zou het zijn als de verkoopprijzen van groente en fruit in de komende weken met dertig procent zouden dalen. Zo ver is het nog niet, maar Mart Valstar vreest er wel voor. "Dat is een mogelijk scenario voor april. Dan zouden we écht een fors probleem hebben”, zegt de directeur van Best Fresh Group. 

Greenports Nederland gaat meldpunt oneerlijke handelspraktijken openen
Er komt een meldpunt Oneerlijke handelspraktijken bij Greenports Nederland. Dat voorstel kreeg groen licht bij de regiegroep. Er is al een ‘loket’ voor dergelijke signalen bij LTO Nederland. Dat functioneert al langer en functioneert als waarschuwing naar alle ketenpartijen om zaken aan te kaarten bij Autoriteit Consument en Markt. Er zijn signalen dat er in deze crisisperiode vaker eenzijdig contracten worden gewijzigd of niet worden nagekomen.

Snelle toezegging over financiële compensatie eerste stap in reddingsplan fritesaardappelsector
De fritesaardappelketen, van teelt tot en met verwerking, overlegt met het ministerie van LNV over een reddingsplan voor deze sector. Eerste stap is nu het krijgen van een toezegging van LNV en het Kabinet voor een compensatieregeling voor de gedupeerde bedrijven. Daarnaast wordt vol ingezet op de verwerking van in ieder geval een groot deel van de 1 miljoen ton fritesaardappelen die door de coronacrisis boven de markt hangt.

Qatar Airways Cargo verhoogt vrachtfrequentie Nederland
Qatar Airways Cargo heeft het aantal wekelijkse vrachtvluchten naar en vertrekkende van Nederland aanzienlijk verhoogd. De maatschappij voert momenteel in totaal 34 vrachtvluchten per week uit, ten opzichte van negen voorheen. Farmaceutische producten en levensmiddelen vormen het grootste deel van de export uit Nederland, terwijl de import bestaat uit medische apparatuur, groenten, fruit en bloemen. 

Teelt:

Landbouw Collectief teleurgesteld over overleg met minister Schouten
Woensdag 1 april heeft het Landbouw Collectief weer overleg gevoerd met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het Landbouw Collectief is zwaar teleurgesteld in de uitkomst van dit overleg. "In niets lijkt het erop, dat de minister zich op belangrijke punten sterk wil maken voor de sector en tot reële oplossingen te komen", stelt voorzitter Aalt Dijkhuizen. "Dit terwijl de landbouw de emissie van ammoniak al sterk heeft gereduceerd. Het kabinet houdt vast aan de agenda van 2019. Op deze wijze heeft verder overleg geen zin."

In november 2019 heeft het Landbouw Collectief een plan gepresenteerd en maatregelen voorgesteld, waarmee de emissie van stikstof behoorlijk wordt gereduceerd. Sindsdien is intensief overlegd en op onderdelen is voortgang geboekt. Maar duidelijk werd ook, dat het kabinet een eigen weg ontwikkelde. Bijvoorbeeld via de Spoedwet Aanpak Stikstof die in december door het parlement is aangenomen. De wet geeft de minister de mogelijkheid om eisen te stellen aan de samenstelling van het veevoer. Verder is in februari een regeling aangekondigd voor opkoop van boerenbedrijven, waarvan uit berekeningen blijkt dat het effect op de Natura 2000 gebieden minimaal is.

Het overleg over de door het Landbouw Collectief voorgestelde maatregelen loopt stroef. Er is op dit moment nog geen van de door de sector voorgestelde maatregelen klaar om op een verantwoorde manier ingevoerd te kunnen worden in de praktijk. De minister liet op 1 april weten dat ze haar plannen voor eiwitarm voer uit de Spoedwet wil doorvoeren. Het Landbouw Collectief stelt dat de aan de sector opgelegde taakstelling van 1 kTon besparing in de emissie voor dit jaar al meer dan geleverd is door het houden van minder dieren en minder eiwit in het veevoer.

Het ministerie schrijft deze reducties toe aan ontwikkelingen die zich normaal al voordoen, waardoor het voor de landbouw onmogelijk is om deze inspanningen ook te verzilveren. Dat geldt ook voor de saneringsregeling varkenshouderij, waarbij circa 10% van de varkenshouders hun bedrijf gaan beëindigen. Het borgen van deze reducties wordt juridisch onmogelijk gemaakt. Dit doet geen recht aan de inspanningen die de veehouderij in Nederland al levert, aldus het Landbouw Collectief.

Het Landbouw Collectief wil daarnaast dat er een zorgvuldige borging komt bij extern salderen. Er moet een stikstofregistratiesysteem komen met een scheiding tussen emissierechten voor ammoniak en stikstofoxiden. Verder moeten bedrijven die in het Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met een melding en Natuurbeschermingswetvergunning krijgen. Ook moet juridisch worden geregeld dat voor beweiden en bemesten geen vergunning nodig is. Ook willen de landbouworganisaties dat de emissierechten die via sanering van varkensbedrijven vrijkomt, volledig beschikbaar blijft voor de landbouw.

Bron: Landbouw Collectief

Algemene informatie:

"Restrictieve maatregelen vanwege corona kunnen voedselzekerheid in de wereld schaden"
De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO heeft een analyse gemaakt van de potentiële impact van de Coronacrisis op de wereldvoedselvoorziening. De voorzichtige inschatting is dat een verlies van 1% van het bruto nationaal product op wereldschaal zal leiden tot een toename van 30 miljoen mensen met acute honger. Ook voor de voedselzekerheid is het cruciaal dat de handel wereldwijd kan blijven doorgaan en landen in het kader van lockdowns niet in de onterechte reflex schieten van restrictieve maatregelen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

Het miniserie van LNV treedt in nauw overleg met het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het netwerk van Landbouwraden op om de problematiek van voedselzekerheid bij lokale overheden onder de aandacht te brengen. De beschikbaarheid van zaaizaad en pootgoed verdient speciale aandacht omdat het bepaalt of er een toekomstige oogst zal zijn. De inzet is erop gericht zendingen van zaaizaad en pootgoed te laten profiteren van de ‘green lanes’ voor essentiële producten die door douanes ingesteld zijn.

De landbouwraden spelen een belangrijke rol in de duiding van de situatie in hun werkgebieden. Daartoe gaat met regelmaat een bulletin naar koepelorganisaties en andere stakeholders over de ontwikkelingen op buitenlandse markten. Deze nieuwsbrieven geven informatie van het Landbouwradennetwerk over actuele knelpunten in handelsaangelegenheden en logistiek, en over de mogelijke gevolgen op de iets langere termijn zoals beperkte beschikbaarheid van seizoensarbeid.

Bron: Ministerie van LNV

Europese Commissie zegt meer coronamaatregelen toe aan AGF-sector  
De Europese Commissie werkt aan de uitvoering van vier maatregelen op korte termijn om de agrarische sector tegemoet te komen. Het gaat om een verlenging van de termijn tot 15 juni voor het indienen van aanvragen voor rechtstreekse betalingen. Hij wil het ook mogelijk maken dat de rechtstreekse betalingen eerder worden uitbetaald.

België: extra steun voor land- en tuinbouw tegen coronaverlies
Heel wat land- en tuinbouwbedrijven lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits neemt bijkomende maatregelen om hen hierin tegemoet te komen met een compensatiepremie bij groot omzetverlies, een waarborgregeling en een noodfonds. Boerenbond is tevreden over de beslissing. 

Ook Fruitcorso Tiel geannuleerd wegens coronavirus
De 60e editie van het Fruitcorso Tiel in september in de gelijknamige Gelderse plaats is geannuleerd. Ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. Wegens de nieuwe maatregelen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus kunnen de corsoclubs in de Betuwe niet verder met het opbouwen van hun praalwagens met fruit, zaden en noten.

Retail:

Marit Van Egmond: "Corona maakt klant blijvend digitaal"
AH-directeur Marit van Egmond denkt dat met de coronacrisis de branche wezenlijk verandert. Meer klanten gebruiken vaker zelfscan. Ook online en de digitalisering krijgen een enorme impuls. 'Onze app is deze weken 400.000 keer gedownload.'

Fruitactie in LangeLand voor 'zorghelden'

De stichting ‘Vrienden van het LangeLand’ heeft een actie opgestart om de zorgmedewerkers te ondersteunen om hun gezondheid en vitaliteit zo optimaal mogelijk te houden. Het plan is om de 350 zorgmedewerkers, verdeeld over zes afdelingen, 13 weken lang te voorzien van veel groente en fruit. Hiervoor is een bedrag van 4000 euro nodig. De leverancier van het fruit is de PLUS Supermarkt uit Benthuizen.

Logistiek:

Eerste green lane tussen Nederland en België een feit
Sinds vanmiddag is de belangrijkste grensovergang tussen Nederland en België, bij Hazeldonk, weer zonder oponthoud open. Dankzij de inspanningen van TLN, de Belgische zusterorganisaties, maar zeker ook RWS Zuid en de Vlaamse wegbeheerders is er sprake van een eerste echte green lane, zoals door de Europese Commissie aanbevolen. Dit betekent dat vrachtverkeer zonder belemmeringen door kan rijden. Nu de rest van de EU nog.

België soepeler met weekendrust in cabine  
Naast de al bestaande vrijstellingen wordt van 26 maart tot 25 april 2020 wordt het ‘cabineverbod’ opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig kunnen nemen, op voorwaarde dat dit voertuig hiertoe is uitgerust. Deze vrijstelling geldt voor nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van uitsluitend levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

Transportsector als essentieel beschouwd in Spanje
Het Spaanse Ministerie heeft een toelichting gepubliceerd over de toepassing van Koninklijk Besluit 10/2020, dat betaald verlof regelt voor mensen die in niet-essentiële sectoren werken.
Het ministerie verduidelijkt dat de status van “essentieel” geldt voor soorten werknemers en niet voor soorten goederen, dus er is geen lijst van “essentiële goederen”.

Daarnaast heeft het Spaanse Ministerie een lijst met toeristische accommodatie gepubliceerd (interactieve kaart) met slaapgelegenheden die open blijven voor onder meer chauffeurs die zich bezighouden met het vervoer van passagiers en goederen.

 

Internationaal:

Suriname: LVV-minister doet voorstel aan ministerraad voor groenten- en fruitstalling   
Telers kunnen groenten en fruit verkopen, waarbij er een kraampje voor het huis mag worden geplaatst. “Het hebben van een groente- en fruitstalling voor de deur mag, maar men moet zich houden aan de regels die zijn uitgegeven in verband met het COVID-19-virus”, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) in een persbericht. 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven