versnelde uitbetaling, overbruggingskredieten, hinderpremie en soepelere deadlines

Vlaamse landbouwminister komt met noodpakket en kijkt naar Europese Unie

Ongerustheid over de voedselvoorziening is niet nodig, maar de Vlaamse land- en tuinbouwsector heeft wel hulp nodig om door deze crisis heen te komen. Dat ziet ook de Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in en dus presenteerde zij vrijdag een noodpakket aan maatregelen. Daarnaast kijkt zij naar de Europese Unie voor dringende bijkomende maatregelen omdat daar 'de meeste sleutels in handen zijn'. 

Arbeid
Voor de meeste producten is België zelfvoorzienend, dus een tekort aan verse land- en tuinbouwproducten is niet aan de orde. Wel zijn er zorgen over voldoende personeel, dus vraagt Crevits de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding om prioriteit te geven aan invulling van vacatures in de land- en tuinbouw.

Ook wordt ruimer omgegaan met de maximumlimiet voor het aantal dagen dat seizoensarbeid wordt toegelaten op een bedrijf.

Bovendien wordt onderzocht of werklozen in een bepaalde sector tijdelijk in andere sectoren tewerkgesteld kunnen worden. 

Hieronder de specifieke maatregelen genoemd op de website van de minister

Specifiek maatregelenpakket voor land- en tuinbouw
Ondertussen lopen land- en tuinbouwbedrijven ook schade op door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kunnen bepaalde producten niet tijdig geoogst worden, is er minder export, worden boerenmarkten opgeschort, is er minder hoevetoerisme en plattelandsklassen, moeten tuincentra sluiten, enz…

De Vlaamse Regering geeft dan ook principieel haar akkoord aan een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers.

Het gaat onder meer om volgende maatregelen:

  • Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese crisismaatregelen dienen daarbij geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.
  • Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

Hinderpremie
Ondertussen kunnen ook land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten een beroep doen op de hinderpremie van 4.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren die gesloten zijn. Hoevewinkels die voedingsproducten zoals zuivel, vlees of groenten verkopen mogen openblijven want dit zijn essentiële diensten.

VLIF versneld uitbetaald
De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald.

Overbruggingskredieten
Daarnaast zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19.

Soepelere termijn verzamelaanvragen
Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020 zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven