ACCEZ akkoord met project ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’

Pilotproject watervoorziening glastuinbouw Pijnacker-West krijgt 'go'

De board van het Zuid-Hollandse kennisprogramma ACCEZ heeft ingestemd met het projectplan ‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’. Dat betekent dat geïnvesteerd wordt in kennisontwikkeling op het brede gebied van water.

Doel van dit project is verkennen of en hoe oppervlaktewater een rol kan spelen in de buffering van hemelwater en watervoorziening voor de glastuinbouw in de Greenport West-Holland.

Het gaat daarbij om een onderzoek naar onder meer hydrologische, technische, organisatorische (maatschappelijk en governance) en economische mogelijkheden. Hierbij wordt gekeken naar verschillende functies én gebruikers van het water. 

5 miljoen
De ACCEZ-Board ziet 'de potentie van het project voor de versnelling van de circulaire economie in Zuid-Holland en is onder de indruk van de krachtige partijen die hun schouders hieronder willen zetten'.

ACCEZ is een kennisprogramma van de provincie Zuid Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven (VNO-NCW West) en universiteiten (WUR en LDE) om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. 

De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen in het programma. Universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht.

Andere uitdagingen hebben betrekking op verstedelijking en de woningbouwopgave, hoe verbinden we stad en land? Biedt bijvoorbeeld een overschot aan water in de stedelijke omgeving mogelijkheden om in het tekort aan water in de tuinbouw te voorzien, en vice versa? Kunnen overschotten (winter) in het glastuinbouwgebied elders opgevangen worden? 

Het pilot-project vindt plaats in het gebied ‘Glastuinbouwgebied Pijnacker-West’. Ted Duijvestijn (Duurzame tomaten) is een van de aanjagers. Dit moet een werkwijze opleveren, die – aangepast aan de specifieke situatie – kansrijke oplossing(en) kan bieden voor het watervoorzieningsvraagstuk.

‘Kringlooptuinbouw: de waarde van water’ wordt uitgevoerd door WUR en LDE in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, HH Delfland, ACCEZ en andere partners, met financiering vanuit Provincie Zuid-Holland. Het transitieteam bestaat uit ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. Dit project geeft uitvoering aan een van de opgaven uit de WaterAmbitie Greenport West-Holla

bron: Greenport West Holland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven