Extra vergadering PT over heffingsverordening

Donderdag a.s. vindt een extra vergadering plaats van het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT). In die vergadering ligt een aantal heffingsverordeningen ter goedkeuring voor. In zijn vergadering van 13 november jl. stelde het bestuur heffingsverordeningen over het jaar 2013 vast. Die impliceerden verandering van de heffingssystematiek. Dit vanwege de beoogde vernieuwing van het PT en de daarbij passende eenvoudigere en – op termijn – goedkopere heffingssystematiek.

Zoals bekend besloot het PT-bestuur ook dat het jaar 2013 in het teken staat van zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Heffingen worden tot een minimum beperkt. Dit als gevolg van het Regeerakkoord, dat de afschaffing van de PBO’s zoals het PT en de PBO-heffingen per 2014 voorschrijft. In feite is 2013 daarmee het laatste jaar waarover heffing is op te leggen. Vanwege de afbouw van het PT ligt donderdag het voorstel voor aan het bestuur om de heffingsverordeningen, die zijn vastgesteld op 13 november, in te trekken. Redenen hiervoor zijn de (extra eenmalige) kosten die gemoeid zijn met het omzetten van de systematiek en de inning van heffingen. Ook zou een enkele heffingsverordening ter goedkeuring aan de Europese Commissie moeten worden voorgelegd. Dit blijkt vaak een langdurig proces. Een en ander weegt niet op tegen het feit dat ze slechts voor één jaar toepasbaar zijn. De omzettingskosten zijn niet meer terug te verdienen.

Ter vervanging ligt het voorstel voor terug te vallen op de nu gangbare heffingssystematieken. De tarieven blijven ongewijzigd, waarbij overigens sprake is van formeel vastgestelde maxima. In de komende periode brengt het PT in beeld welke activiteiten de tuinbouwsectoren in 2013 (nog) willen voortzetten via het PT. Op basis daarvan is een jaarplan en herziene begroting voor 2013 vast te stellen. De herziene begroting bepaalt welk kosten in het komende jaar zullen worden gemaakt en of de bestaande reserves bij het PT afdoende zijn om die kosten te dekken. Vervolgens is per tuinbouwgeleding te bepalen of een zo laag mogelijk dan wel een nultarief aan heffing over 2013 moet worden opgelegd.

Meer informatie over de bestuursvergadering en de betreffende heffingsverordeningen vindt u op de site van het PT, via: http://www.tuinbouw.nl/agenda/bestuur-20-december-2012.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven