"Doe recht aan inspanningen telers en tuinders"

LTO stelt LNV ultimatum rondom stikstofproblematiek

LTO Nederland roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en de voorstellen die de landbouwsector eerder bij het ministerie heeft neergelegd, zeer serieus te nemen. Als dat niet gebeurt, kan het ministerie niet meer als gesprekspartner worden beschouwd. LTO sluit niet uit dat ook andere sectoren, of zelfs LTO Nederland als geheel, alle overleg met LNV tot nader order zullen opschorten. Om dit te voorkomen, moet het ministerie van LNV uiterlijk 1 november serieus tegemoet komen aan de voorstellen van LTO en vanuit daar meer helderheid en zekerheid aan de sector bieden.Het niet onderkennen van de opgestelde landbouwbrede plannen van LTO, de sectorplannen en de door de verschillende sectoren zelf al genomen stappen om de emissie van onder andere stikstof terug te dringen, leidt tot onbegrip en woede. Er zijn grote zorgen en er heerst veel onzekerheid over wat de voorgestelde maatregelen concreet voor telers en tuinders gaan betekenen. Het draagvlak om in gezamenlijkheid te werken aan stikstofreductie en verduurzaming neemt door de halsstarrige en weinig coöperatieve houding van het ministerie snel af. De inspanningen die sectoren al hebben gedaan mogen niet voor niets zijn geweest. De agrarische sector moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die niet steeds nieuwe – soms tegenstrijdige – wetgeving opstapelt die een lange termijnkoers onmogelijk maakt, aldus LTO.

Inname dier- en fosfaatrechten en schrappen latente ruimte onacceptabel
Stikstof mag niet aan fosfaat- of dierrechten worden gekoppeld en er mag geen latente ruimte worden ingenomen. Deze twee cruciale punten heeft LTO duidelijk gemaakt aan het ministerie van LNV. Maar inmiddels lijken provinciale bestuurders anders te willen handelen. LTO vindt dat het ministerie hierop meer sturing moet geven. Het innemen van dier- of fosfaatrechten in relatie tot extern salderen heeft verstrekkende gevolgen voor al uitgevoerde investeringen, de actuele bedrijfsvoering en de ontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming en reductie van emissie. De diverse sectoren zijn buitengewoon actief aan het werk om duurzame bedrijven te ontwikkelen die kunnen rekenen op steun uit de samenleving.

Meer meetpunten stikstofneerslag
Het besluit van minister Schouten om meer meetpunten te gaan installeren is een belangrijke stap voorwaarts. Alleen op basis van harde cijfers, onderzoek en volledige transparantie is het mogelijk een eerlijke gebiedsgerichte aanpak rond Natura 2000-gebieden te creëren die zowel voor de korte als de lange termijn op draagvlak bij de telers en tuinders kan rekenen. LTO roept het ministerie op recht te doen aan de inspanningen die alle sectoren hebben ondernomen. Minister Schouten moet met reële voorstellen komen rond interne en externe saldering waarmee de sector verder kan.

Bron: LTO Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven