Kabinet: aandacht voor meer plantaardige voedselvoorziening neemt toe

Het kabinet streeft naar een goede en gezonde balans in de verhouding van dierlijke en plantaardige eiwitten in het eetpatroon van de consument zonder de keuzevrijheid van de burger te beperken. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede kamer in een reactie op een pleidooi van 32 organisaties werkzaam op het vlak van dierenrechten, natuur en milieu voor een volledig plantaardige voedselvoorziening. 

In een brief roepen de 32 organisaties de Tweede Kamer op om een volledig plantaardige voedselvoorziening serieus te overwegen. Zij stellen dat de overheid hier te weinig onderzoek naar laat doen, terwijl een plantaardig eetpatroon kansen biedt voor dier, mens en milieu. Zij geven aan dat het overbodig maken van het dier in de voedselketens een aanzienlijke besparing van landbouwgrond oplevert.

Schouten stelt dat de aandacht voor het onderwerp van een meer plantaardige voedselvoorziening de afgelopen jaren toegenomen is en nog altijd groeiende. In het kader van het onlangs gerealiseerde 'Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief' en volgend op het eiwitverslag van de Europese Commissie, zal Schouten de komende tijd werken aan een Nationale Eiwitstrategie om de productie van plantaardige eiwitten en benutting van eiwitten uit reststromen en andere bronnen te vergroten.

De transitie naar een kringlooplandbouw vergt een maatschappelijk proces, dat een ingrijpende omslag in denken en handelen vereist van iedereen die bij landbouw, natuur en voedsel is betrokken: van boer tot consument, en alle andere partijen in ketens en flankerende sectoren. Iedereen moet mee (willen) in de transitie. Producenten omdat ze bijvoorbeeld zicht houden of krijgen op voldoende inkomen en bestaanszekerheid, inclusief maatschappelijke acceptatie (‘license to produce’), consumenten omdat ze duurzamer en gezonder eten.

Om de consument te helpen inzicht te verwerven in de effecten van de eigen consumptie, wordt dit jaar een publicatie verwacht waarin de duurzaamheid/CO2-footprint van meerdere typen eiwitten (plantaardig/dierlijk) worden gecategoriseerd, zodat eiwitten op hun footprint gerangschikt kunnen worden. Naast een verschuiving in eetpatroon, is in Nederland gemiddeld een reductie van 10 tot 15% van de totale eiwitinname wenselijk. In het Klimaatakkoord onderschrijven partijen deze opgave.

Zie voor meer informatie de brief van minister Schouten.

Bron: Ministerie van LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven