Jaarverslag Koninklijke ZON verschenen

ZON spekt kas met verkoop Fresh Park Venlo maar boekt verder bescheiden positief resultaat

Terugkijkend op het tuinbouwjaar 2018 was de prijsvorming bij Koninklijke ZON, enkele uitzonderingen daargelaten, voor veel producten wisselend of tegenvallend te noemen. De komende jaren zal ZON de koers van de afgelopen jaren doortrekken en blijven werken aan het leveren van toegevoegde waarde (marketing, innovatie en productontwikkeling) voor telers en klanten. De werving van nieuwe leden blijft daarbij ook in het komend jaar een belangrijk aandachtspunt.

Met betrekking tot Fresh Park Venlo heeft ZON in 2018 een historisch besluit genomen. Doordat enerzijds voor het ontwikkelen van vastgoed steeds meer specifieke kennis noodzakelijk is, anderzijds toekomstige versnippering van het bedrijventerrein op de loer lag en bovendien omdat ontwikkeling van vastgoed niet langer tot de kerntaken van de onderneming behoort, heeft ZON eind 2018 de gebouwen op en het recht op verdere ontwikkeling van Fresh Park Venlo verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Hines. Door deze bijzondere transactie verbetert ZON opnieuw haar balanspositie. ZON is nog meer de solide partner voor haar leden en biedt de nodige zekerheid in haar verplichtingen naar al haar stakeholders.

Het jaar 2018 laat hetzelfde beeld zien dat ZON vanuit haar normale bedrijfsuitoefening afsluit met een bescheiden, positief financieel resultaat. Ware het niet dat in 2018 uitvoer is gegeven aan het versterken van Fresh Park Venlo door het aangaan van een strategische alliantie met een krachtige vastgoed- en projectontwikkelaar. ZON heeft in deze transactie het overgrote deel van haar opstallen in FPV overgedaan aan Hines (Houston, USA). Hines heeft ook het recht op verdere (her)ontwikkeling van het terrein verworven. De transactie heeft vorm gekregen in een uitgifte van haar gronden in een eeuwigdurend erfpacht aan Hines. Deel van deze transactie maakte ook uit dat ZON haar grondpositie op Fresh Park Venlo heeft weten uit te breiden.
Samenvattend zijn Directie, Bestuur en Raad van Commissarissen van mening dat 2018 voor ZON in het algemeen naar tevredenheid is verlopen. Zowel strategisch, commercieel als ook organisatorisch zijn belangrijke stappen gezet welke vertrouwen geven voor de toekomst.


Het volledige jaarverslag is hier te vinden: www.royalzon.com/nl/downloads  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven