Discussienota zet provincie aan het denken

Noord-Brabant haalt 1800 hectare glastuinbouw in 2020 niet

Tholen - In 2017 werd de ligging van glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant in kaart gebracht en vastgelegd in de Glastuinbouwinventarisatie 2017. Uit een nieuwe discussienota blijkt nu dat het doel om in 2020 1800 glastuinbouw in de provincie te hebben, niet wordt gehaald. Ook het streefpercentage van 75% areaal in concentratiegebieden is nog ver weg. De provincie is nu van plan het uit 2014 stammende beleidskader voor de glastuinbouw opnieuw tegen het licht te houden.


Bron: Glastuinbouwinventarisatie 2017

De provincie is door de discussienota aan het denken gezet. Punten als schaalvergroting, toenemende vraag naar bedekte teelt in onder meer de aardbeien- en boomteelt, verduurzaming van de teelt met minder fossiele energie, goed gietwater met het oog op extremer weer en huisvesting van arbeidsmigranten hebben de beleidsmakers doen inzien dat het huidige beleidskader mogelijk aangepast moet worden. 

Energie en klimaat nu nog niet in glastuinbouwbeleid
Het huidige beleidskader voor glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen (tov) (lees: kassen die op areaal staan waar in vollegrond/buiten geteeld wordt) is namelijk vooral gebaseerd op ruimtelijke overwegingen. Vraagstukken zoals de energietransitie en de klimaatopgave speelden destijds bij de vaststelling nog geen rol. 

Concentratiebeleid
De provincie voert een concentratiebeleid voor glastuinbouw. In het beleid wordt onderscheid gemaakt in vestigingsgebieden, (mogelijke) doorgroeigebieden, solitair gevestigde glastuinbouwbedrijven en ondersteunend glas. Ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw
liggen met name in de (project)vestigingsgebieden glastuinbouw, zoals in Deurne en Dinteloord. Vooral de ontwikkeling van het gebied in Deurne gaat niet zonder slag of stoot, waardoor mede het doel van 1800 hectare niet gehaald wordt. De provincie monitort tweejaarlijks het glasareaal en waakt voor ongecontroleerde groei. Geconcludeerd kan worden dat de geboden ontwikkelingsruimte tot 1800 hectare glas in 2020 niet benut zal worden, zo valt te lezen in een de discussienotatie begeleidende brief aan de provincie.  
 
De provincie wil nu het glastuinbouwbeleid meer integreren in en afstemmen op de Omgevingsvisie van de provincie waarin glastuinbouw raakt aan drie van de vier punten in die visie, te weten energietransitie, klimaatproof Brabant en concurrerende, duurzame economie. De Omgevingsvisie bevat geen sectorale beleidsdoelen. 

De provincie wil gemeenten volop ruimte bieden om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor het vraagstuk glastuinbouw/tov zou dit kunnen betekenen om hier vanuit de provincie (al dan niet met een provinciaal beleidskader) op regionaal niveau met gemeenten over in gesprek te gaan en gezamenlijk te komen tot integrale beleidskeuzes.
 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven