Europese Rechtbank verplicht toegang tot glyfosaat-rapporten

Het Gerecht van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) toegang moet verlenen tot de studies naar de giftigheid en kankerverwekkende eigenschappen van de werkzame stof glyfosaat. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde in 2015 voor dit bestrijdingsmiddel.

De rechtbank heeft hiermee twee besluiten van de EFSA, op basis waarvan de toegang tot de details van onderzoeken naar het middel geweigerd werd, nietig verklaard. Glysofaat is het meest gebruikte en controversiële bestrijdingsmiddel ter wereld. In november 2017 stemde de Europese Commissie (EC) in met de verlenging van de licentie voor het middel in de EU tot 2022, ondanks tegenstand van diverse Europese landen.

De EFSA had het verzoek om toegang tot verschillende onderdelen van haar wetenschappelijke onderzoeken naar gezondheids- en milieugevolgen van glyfosaat afgewezen. Dit verzoek was ingediend door een Europees burger en de Europarlementariërs Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Benedek Jávor en Bart Staes.

De eisers herinnerden eraan dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in maart 2015 had geconcludeerd dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend zou zijn, maar dat de ESFA in november 2015 op basis van haar toetsing stelde dat het middel waarschijnlijk geen kankerverwekkend risico voor mensen met zich meebracht.

De EFSA beargumenteerde haar weigering om toegang te verlenen tot deze documenten onder andere op grond van het idee dat de openbaarmaking ervan de commerciële en financiële belangen van de bedrijven die de onderzoeksrapporten hadden ingediend ernstig zou schaden, en stelde dat er geen sprake was van een algemeen belang dat de openbaarmaking rechtvaardigde.

De EU-instantie was ook van mening dat "de toegang tot de onderdelen van de genoemde onderzoeken niet nodig was om de wetenschappelijke risicobeoordeling, die overeenkomstig de Verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen was uitgevoerd, te controleren".

Het Gerecht bleef er in zijn vonnis echter bij dat het publiek "niet alleen toegang moet hebben tot informatie over emissies (...) maar ook tot informatie met betrekking tot de gevolgen van deze emissies op de toestand van het milieu op kortere of langere termijn, zoals de gevolgen voor andere organismen dan die waar het middel voor bedoeld is".

Het vonnis van het Gerecht, waartegen in hoger beroep gegaan kan worden bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), bepaalt ook dat de toegang tot deze documenten "een algemeen belang dient dat voorrang heeft boven het belang dat gebaseerd is op de bescherming van de commerciële belangen van een natuurlijke- of rechtspersoon".

Een woordvoerder van de EFSA zei dat ze de uitspraak "verwelkomen" en voegde toe dat de beslissing "van belang is omdat deze richting geeft aan de EFSA en aan anderen die zijn belast met het interpreteren van de EU-wetgeving over de publieke toegang tot documenten".

De directeur van EU-voedselbeleid bij Greenpeace, Franziska Achterberg, noemde het vonnis "een grote stap voorwaarts richting transparantie en de aanvaarding van verantwoordelijkheden in de besluitvorming van de Europese Unie".

"Het is schokkend dat ze de EFSA er in een rechtbank aan moesten herinneren dat het haar missie is om de volksgezondheid te verdedigen, en niet om de commerciële belangen van glyfosaatfabrikanten te beschermen", merkte ze op.

De Spaanse Europarlementariër Flore Marcellesi van de Groenen/Europese Vrije Alliantie merkte op dat het vonnis "een overwinning" betekende "in de strijd tegen geheimhouding wanneer er sprake is van milieu- en gezondheidsrisico's van gevaarlijke producten, zoals glyfosaat".

"Dankzij de publicatie van alle beschikbare onderzoeken zullen andere onafhankelijke onderzoekers in de toekomst de mogelijkheid hebben om de wetenschap achter de ontwikkeling van bestrijdingsmiddelen dubbel te controleren".

 

Bron: EFEagro


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven