Geen alternatieven voor biologische plaagbeheersingssysteem

Sector vreest grote impact wegval Plenum en Tafari

In december 2018 heeft het Ctgb de termijnen omtrent het intrekken van de toelatingen van pymetrozine-houdende producten (onder andere Plenum en Tafari) afgerond. Deze besluitvorming volgt op het non-renewal besluit van de Europese commissie. Door dit besluit dienen alle toelatingen van pymetrozine-bevattende producten op termijn te komen vervallen. Hoewel het Ctgb de maximale termijnen van uitverkoop tot 30 april 2019 en een opgebruik tot 30 januari 2020 heeft toegekend, treft dit besluit de geïntegreerde teeltwijze (IPM) in vrijwel alle glasgroenteteelten als bloementeelten.

Grote impact biologische plaagbeheersingssysteem 
Uit de inventarisatie die Glastuinbouw Nederland onder de leden van de ondernemersgroep Plantgezondheid heeft gehouden blijkt duidelijk dat Plenum en Tafari onmisbaar zijn in het biologische plaagbeheersingssysteem. “Het is het enige middel dat geen nevenwerking heeft op andere biologische bestrijders. Correcties met andere middelen zullen het biologisch evenwicht verstoren waardoor meer chemie nodig zal zijn”, aldus een glastuinbouwondernemer uit de ondernemersgroep. 

Biologische bestrijders zijn gevoelig voor verstoring 
De uitdaging in een ver doorgevoerd IPM-systeem is om zeer veel verschillende biologische bestrijders in het teeltsysteem in te zetten, om een zo optimaal mogelijk plaagbeheersingssysteem op te bouwen in de teelt - met beestjes die beestjes eten.

Glastuinbouwondernemers gebruiken, afhankelijk van hun teeltsysteem, een groot aantal verschillende biologische bestrijders; roofwanten als Orius en Macrolophus, roofmijten, zoals Amblyseius en Neoseiulus spp., sluipwespen, zoals Aphidius, Aphidolethus, Encarisia, Eretmoserus spp. en vele andere natuurlijke bestrijders als Feltiella en Delphastus. Deze set van biologische bestrijders moet een groot aantal schadelijke organismen onderdrukken zoals bladluis, witte vlieg, trips en spint. Het blijft een enorme uitdaging om alle plaagorganismen vrijwel jaarrond voldoende te onderdrukken en vooral bladluizen en wittevlieg zijn heel lastig jaarrond op een voldoende laag niveau te houden. Als er niet af en toe aanvullend gecorrigeerd wordt dan wordt het schadeniveau te hoog, doordat een teveel aan bladluis en wittevlieg gewasschade geeft. Daarnaast zijn bladluis en wittevlieg berucht vanwege het risico van het overbrengen van virussen. 

Bij een uit evenwicht zijn van het biologische bestrijdingssysteem door een te hoge druk van bladluis en witte vlieg, moet er dus gecorrigeerd worden. Veel gewasbeschermingsmiddelen brengen echter ook schade toe aan dit systeem. Pymetrozine - dat zowel in het middel Plenum als Tafari zit - bevat een aantal unieke eigenschappen, waardoor het zeer veilig in glasgroente en bloemisterijgewassen kan worden ingezet, zonder de populatieopbouw van de biologische bestrijders sterk te beïnvloeden. 

Geen alternatief voor Plenum of Tafari in de markt 
Door de selectiviteit voor biologische bestrijders kunnen telers geen middel aandragen dat in hun teeltsysteem een alternatief kan zijn voor Plenum of Tafari. “Naar mijn weten is er geen luismiddel op de markt die zo goed in een geïntegreerd systeem past. Wegval van dit middel brengt ons hele geïntegreerde teeltwijze in gevaar”, aldus een van de glastuinbouwondernemers. 

Zoektocht alternatief en selectief luis en witte vlieg middel 
De einddatum van gebruik van Plenum en Tafari is 30 januari 2020. Vanaf die datum zijn de middelen niet meer inzetbaar. De zoektocht naar een selectief en effectief correctiemiddel voor luis én witte vlieg is in volle gang. Glastuinbouw Nederland: 'De kans dat wij die vinden voor januari 2020 is, gezien de lange tijdslijnen die registratieprocedures vergen, uiterst klein. Echter zijn alle tips hierover welkom."

Beroep op vrijstellingsprocedure 
Glastuinbouw Nederland laat weten dat "onze ondernemers aangeven dat het voortbestaan van hun geïntegreerde teeltsysteem wordt bedreigt door het wegvallen pymetrozine. Indien er geen goed alternatief luis en witte vlieg middel wordt toegelaten, doet Glastuinbouw Nederland een beroep op een zogenaamde artikel ’53 vrijstellingsprocedure."

Bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven