Bayer Crop Science roept op stapelen te vermijden:

"Identieke middelen stapelen is niet in de geest van het toelatingsbeleid"

Wanneer er meerdere identieke middelen worden toegelaten, is er een hoger emissierisico en kunnen er eerder resistentie optreden, stelt Bayer Crop Science. Daarom is het stapelen van dit soort vergelijkbare middelen niet in de geest van het toelatingsbeleid. 

Het komt in Nederland voor dat er van een specifiek middel één of meerdere identieke producten zijn toegelaten van dezelfde dan wel verschillende toelatingshouders. Bijvoorbeeld een product met dezelfde actieve stof, hetzelfde gehalte werkzame stof, formulering en etiket. Voorbeelden hierbij zijn afgeleide- en paralleltoelatingen. Ook Bayer Crop Science heeft hier voorbeelden van in haar portfolio.

Maar het kan ook zijn dat twee toelatingshouders beide exact hetzelfde product op de markt brengen. De afzonderlijke producten zijn op dat moment ook door Ctgb beoordeeld en veilig bevonden voor mens, dier en milieu. Het is wettelijk niet verboden om meerdere van deze identieke producten in hetzelfde kalenderjaar, teeltseizoen of teeltcyclus in een gewas te gebruiken, maar dit is nadrukkelijk niet de intentie van de wet en het toelatingsbeleid. Immers de afzonderlijke producten zijn weliswaar beoordeeld, maar niet tezamen of als systeem.

Stapelen
Het gebruik van meerdere identieke middelen in één kalenderjaar, teeltseizoen of teeltcyclus in een gewas moet worden gezien als ‘stapelen’. Stapelen brengt een ongewenst verhoogd risico met zich mee ten aanzien van (extra) emissie van actieve stoffen naar het milieu (o.a. naar grond- en oppervlaktewater), dan dat zonder stapelen op zou (kunnen) treden. Emissie is ongewenst en zet het behoud van bestaande toelatingen dan ook ernstig onder druk.

Naast het risico op (extra) emissie, is ook het mogelijk versneld optreden van resistentie een groot risico. De afzonderlijke middelen worden namelijk vaak ‘ingebed’ in een resistentie-management strategie in een totaal advies naar de teler toe. Bij herhaald gebruik van identieke middelen komt een deugdelijk resistentiemanagement nadrukkelijker onder druk te staan.

Duurzaam toepassen middelen
Bayer Crop Science vindt het belangrijk dat gewasbeschermingsmiddelen duurzaam worden toegepast en daarnaast zo lang mogelijk beschikbaar blijven voor de land- en tuinbouw. Een voldoende breed middelenpakket is belangrijk voor de toekomst van de landbouw en daarmee voor een duurzame voedselproductie. Zorgvuldig gebruik en behoud van bestaande toelatingen is hierbij een belangrijke basis en een eerste vereiste. Bayer Crop Science roept dan ook alle marktpartijen, die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken dan wel adviseren op om stapelen te vermijden.

Voor meer informatie:
Bayer
www.bayer.com

                       

 

 

 

 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven