Mark van der Erp, MPS-ECAS:

"We zijn nog maar net met certificeren begonnen, maar aantal certificeringen groeit wel"

Glastelers mogen imidaclopridhoudende middelen, zoals Admire, niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen (nullozer zijn) of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Met het Certificatieschema Waterzuivering en Nullozing van MPS is hier invulling aan te geven.

Met het MPS-certificatieschema kunnen glastelers voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Het WG geeft twee opties, namelijk:

  • Toepassing in een kas zonder lozing, aan te tonen middels een certificaat.
  • Voorafgaand aan lozing zuiveren met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid als er drainwater, drainagewater en/of filterspoelwater uit de kas wordt geloosd. De zuiveringsinstallatie moet daadwerkelijk in gebruik zijn en adequaat worden onderhouden, een en ander aan te tonen middels een certificaat. 

Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen voor de teelt van bijvoorbeeld bloemen, planten, groenten en fruit, die imidaclopridhoudende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen restwater voor minimaal 99,5% is gezuiverd of dat er helemaal niet wordt geloosd.

Eisen certificaat nullozing
Voor het certificaat nullozing moet er een door bevoegd gezag (waterschap en/of gemeente c.q. omgevingsdienst) een ondertekend bezoekverslag aanwezig zijn, waarin staat aangegeven dat nullozing voor deze locatie aannemelijk is gemaakt. Voor het aannemelijk maken van de nullozing kan de ‘aanpak aantonen nul-lozing’ (d.d. 16-3-2017, Platform Duurzame Glastuinbouw) worden gebruikt.

Bij meerdere locaties moet elke locatie worden geaudit. Tijdens de audit moet onder andere het volgende beschikbaar zijn:

  • Kopie bewijsvoering op basis waarvan nullozing aannemelijk is gemaakt, met name de plattegrondtekening van het bedrijf met daarop de waterstromen.
  • Kopie van het bezoekverslag van het bevoegd gezag over de controle nullozing.

Met audit zaken controleren
“De situatieschets waarbij de waterstromen op een bedrijf in kaart zijn gebracht, is het basisdocument voor de certificering”, zegt Mark van Erp, auditor MPS-ECAS. “Bij een audit controleren we of het bezoekverslag aanwezig is en de bewijsvoering nog actueel is. Als dat in orde is, stellen we nog vragen over onder andere het onderhoud aan het watersysteem en de aanwezigheid van een calamiteitenprotocol.”

De auditor geeft aan dat het in kaart brengen van de waterstromen veelal voor oudere en samengestelde bedrijven bouwtechnisch veel voeten in de aarde heeft. Dit vanwege de vele verborgen en onbekende waterstromen, onder ander onbekende pijpen die op de sloot uitkomen.

Eisen certificaat waterzuivering
Voor het certificaat waterzuivering dient een glasteler gebruik te maken van een BZG-zuiveringsinstallatie. Wanneer een zuiveringsinstallatie op de BZG-lijst staat, komt deze in aanmerking voor certificering. Een goedgekeurde installatie kan op het bedrijf aanwezig zijn voor individuele zuivering, of als mobiele installatie worden ingehuurd of bij collectieve zuivering worden toegepast.

Gecontroleerde distributie
“Een toenemende gecontroleerde distributie van gewasbeschermingsmiddelen kan een reden zijn om tot certificatie over te gaan”, meldt Van Erp. “Aan de andere kant kan een afnemer van het kasproduct ook invloed hebben op het niet toepassen van imidaclopridhoudende middelen, omdat deze niet wil dat het middel op het product zit. Dan is ook geen certificaat nodig.”

De kosten voor een certificaat zijn bij één locatie ongeveer 300 euro voor het eerste jaar en voor een opvolgend jaar ongeveer 200 euro. Momenteel zijn er 23 bedrijven gecertificeerd voor waterzuivering en 3 voor nullozing. De auditor: “Omdat we nog maar net met deze certificering zijn begonnen, is het aantal nog laag maar wel groeiende. Voor het certificaat nullozing hebben telers het bezoekverslag van het bevoegd gezag nodig, waarvan die procedure eerst met goed resultaat afgerond moet zijn.”

Bron: Glastuinbouw Waterproof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven