LLTB-regiobestuur bezoekt gemeente Venlo

Venlo werkt aan huisvesting 800 tijdelijke arbeidsmigranten

Op het gemeentehuis in Venlo hebben voorzitter Pieter Lucassen en bestuurslid Sander Smits van LLTB-regio Noord-Limburg onlangs een overleg gehad met wethouder Pollux van die gemeente. Onder meer de huisvesting van arbeidsmigranten en de energietransitie kwamen aan bod.

Het probleem, ook in Venlo, is een tekort aan arbeidskrachten en de daarvoor benodigde huisvesting. De gemeente werkt volgens wethouder Pollux aan grootschalige aanpak van huisvesting van zo’n 800 tijdelijke arbeidsmigranten. ‘In het buitengebied is ruimte opgenomen voor het realiseren van vijf units voor in totaal twintig personen per bedrijf. Door de schaalvergroting van de bedrijven en het ontbreken van sociale controle, ontstaat spanning op deze huisvesting’, legt Pollux uit. ‘Vandaar dat de gemeente kijkt naar de mogelijkheid van grootschalige huisvesting in de toekomst.’ Venlo gaat met de overige gemeenten in de regio Noord-Limburg samenwerken aan beleid voor de short stay huisvesting.

Energietransitie
De gemeente wil, wederom samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, graag samenwerken aan een mix van meerdere, duurzame energiebronnen, vooral wind, zon en aardwarmte. De financiering hiervan blijft echter een belangrijk onderwerp. De gemeente staat niet negatief tegenover het ontwikkelen van zonneweiden. Wel bestaat - in overeenstemming met het beleid van de LLTB - de voorkeur om eerst de daken hiervoor in te zetten. De gemeente is in principe geen voorstander van het inzetten van vruchtbare landbouwgronden voor zonneweiden, maar erkent tegelijkertijd dat de 'openbare ruimte' in Venlo beperkter is dan in andere gemeenten in Noord-Limburg.

Vitaal buitengebied
De gemeente wil graag samenwerken aan een vitaal buitengebied in het kader van de schaalvergroting en veranderingen in het buitengebied. Volgens de gemeente zijn alle bedrijfswoningen in het buitengebied, daar waar dit kan, omgezet in plattelandswoningen. Dit kan omdat Venlo erg weinig IV-bedrijven heeft. Na bedrijfsbeëindiging kunnen deze woningen worden omgezet in de bestemming wonen, indien dit juridisch mogelijk is.

Onderhoud sloten
Na de wateroverlast van 2016 is in veel gemeenten gewerkt aan verbetering van de sloten. In Venlo staat dit op een laag pitje en de gemeente staat terughoudend tegenover aanpak van gemeentelijke sloten door de ondernemers zelf. Bij de gemeente zijn overigens geen echte probleemgevallen bekend. Venlo heeft het onderhoud neergelegd bij het waterschap. ‘Wij zouden graag zien dat de gemeente en het waterschap dit gezamenlijk oppakken’, besluit regiobestuurslid Smits.

Verder kwamen ook het project Nationaal Park Maasduinen en hoogwaterbeveiliging aan bod.

Agrarisch loket
Tijdens het LLTB Ledencafé is gevraagd om één gemeentelijk loket voor agrarische ondernemers. Agrariërs in de gemeente Venlo kunnen daarom nu met vragen terecht bij bedrijvencontactfunctionaris Herm Willems. Hij is te bereiken via op telefoonnummer 06-31681968 of via h.willems@venlo.nl.

Bron: LLTB


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven