Trudie Coenen, Eurofins Agro:

"Gewasafwijkingen bij weinig licht: virus of niet?"

De nieuwe teeltperiode start in een relatief donker seizoen. Licht is heel belangrijk voor de fotosynthese en dus voor de groei van een gewas. Afwijkingen in het gewas kunnen ontstaan door lichtgebrek en zijn soms moeilijk te onderscheiden van virusaantastingen of voedingsgebrek. Trudie Coenen, PlantDoctor bij Eurofins Agro: “De groei van de planten kan tijdens een donkere periode moeilijker verlopen. Dat kan leiden tot groeiafwijkingen. Bovendien is de RV in de kas vaak wat moeilijker te sturen en vaak is deze aan de hoge kant. Dat kan afwijkingen of problemen veroorzaken bij jonge planten.”

Virus of niet?
Sommige planten kunnen in deze donkere periode symptomen vertonen die duiden op een virusaantasting. Onderzoek is dan heel belangrijk; als er virus wordt aangetroffen kan er snel gehandeld worden en schade in het gewas zoveel mogelijk voorkomen. Soms blijkt echter dat er geen virus aanwezig is en dat de oorzaak fysiologisch is zoals te weinig licht is. Afwijkingen kunnen soms erg op elkaar lijken.

Links: komkommer - komkommerbontvirus
Rechts: komkommer - courgettegeelmozaïekvirus en meloenennecrosevirus

Links: tomaat - kroeskop, een fysiologisch probleem door te weinig licht
Rechts: tomaat - fysiologisch probleem door te weinig licht en Ca-gebrek


Links: komkommer - tabaksnecrosevirus

Rechts: komkommer - broeikop, een fysiologisch probleem door een hoge RV, te weinig licht en Ca-gebrek

Coenen: “Problemen kunnen ook ontstaan door een te hoge worteldruk of door een te hoge RV in combinatie met weinig licht. Secundaire schimmels zoals Botrytis en Penicillium-rot kunnen problemen veroorzaken, zeker als er jong weefsel aanwezig is of als er kleine wondjes zijn ontstaan bij gewashandelingen. Een te hoge RV bemoeilijkt de verdamping en dat kan leiden tot calcium-gebrek in de kop van de plant. Calcium is namelijk weinig mobiel in de plant. Bij calciumgebrek ontstaan zwakke cellen, die gemakkelijk kapot kunnen gaan. In komkommer veroorzaakt dit de bijvoorbeeld zogenaamde broeikoppen. Broeikoppen kunnen voorkomen worden door een voldoende hoge EC te doseren, zodat de worteldruk wordt verlaagd en door de verdamping te stimuleren, zodat calcium ook in de kop van de plant terecht komt.”

Stomen en beschikbare nutriënten
Bij het schoonmaken van de kas, kan de grond worden gestoomd. Hierdoor gaat de pH van de bodem omlaag en kan zelfs pH 3 of 4 worden. Bij een lage pH komt er meer mangaan beschikbaar voor de plant. Een te hoog gehalte aan mangaan kan de ijzer- en zinkopname belemmeren. IJzer is een matig mobiel element en daardoor ontstaat er gemakkelijk een gebrek aan ijzer in de jongste bladeren, met als gevolg licht groene bladeren. Daarnaast kan bij een lage pH door een te hoog mangaangehalte mangaan vergiftiging optreden in de plant.
“Om inzage te krijgen in de hoeveelheid nutriënten die opgenomen zijn door het blad, kan bij Eurofins Agro een GewasCheck Glastuinbouw worden aangevraagd. Voor veel gewassen hebben wij streefwaarden per element,” vertelt Coenen

Pas op voor fluor
Ammoniumbifluoride is de werkzame stof in een glasreinigingsmiddel dat vaak wordt gebruikt bij het schoonmaken van de kas. Bij tomaat in substraat kan achtergebleven fluor schade geven aan het gewas als het in aanraking komt met de wortels. Daarnaast kan fluor in dampvorm bovengronds verbrandingsschade veroorzaken. "Zorg voor goede ventilatie van de ruimte waar glasreiniging is toegepast. Goed spoelen na gebruik van een fluorhoudend middel is heel belangrijk. Voorkom dat het spoelwater in het watersysteem voor de planten terecht komt."

Voor meer informatie:
Eurofins Agro

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven