Ctgb:

Aangepast intakeproces gewasbeschermingsmiddelen van start

Om de doorlooptijden voor het afhandelen van een dossier te verkorten, past het Ctgb het intakeproces aan. De kern van de aanpassing is dat het Ctgb de doorlooptijd van de intake beperkt, zodat een dossier sneller kan doorstromen naar de beoordelingsfase. Tijdens de intake wordt de focus hoofdzakelijk op de beoordeelbaarheid van het dossier gericht (kijk hier voor details hierover). Een dossier dat volledig is en consistent is opgebouwd, is goed beoordeelbaar. Als tijdens de intake blijkt dat essentiële onderdelen ontbreken, wordt de aanvrager eenmalig in de gelegenheid gesteld om in een beperkte tijd het dossier aan te vullen. Als na de hersteltijd nog steeds essentiële onderdelen ontbreken, dan is de aanvraag niet-ontvankelijk. De aanvrager kan vervolgens, indien gewenst, het dossier aanpassen en opnieuw indienen.

Aanpassing aandachtspuntenlijst intake gewasbeschermingsmiddelen
"De huidige lijst met Aandachtspunten intake gewasbeschermingsmiddelen die de afgelopen jaren in de intake als leidraad is gehanteerd voor de check op essentiële onderdelen is kritisch doorgenomen en waar nodig aangepast. De aanpassing betreft met name het scherper formuleren van een aantal punten en het beperken tot de meest essentiële onderdelen. Naar verwachting wordt de geüpdatete lijst half oktober gepubliceerd op onze website www.ctgb.nl." 

Wanneer gaat het aangepaste intakeproces in?
Om aanvragers te laten wennen aan het verkorte proces, gaan we werken met een overgangsperiode van 1 november tot 1 januari. Dat houdt in dat vanaf 1 november 2018 de aangepaste aandachtspuntenlijst wordt gehanteerd bij de intake en de nieuwe (herstel)termijnen worden aangehouden. Deze worden in de overgangsperiode nog met coulance gehanteerd, maar al wel duidelijk gecommuniceerd. Vanaf 1 januari 2019 wordt het aangepaste intakeproces definitief van kracht. In de tussengelegen periode kan het proces waar nodig worden bijgeschaafd en kunnen eventuele onvoorziene situaties worden opgelost.

Voor meer informatie:
Ctgb
www.ctgb.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven