LTO Glaskracht Nederland:

"PBL bevestigt klimaatplannen glastuinbouw"

De bijdrage vanuit de glastuinbouwsector aan het Klimaatakkoord 2030 is meer dan voldoende om de beoogde doelstelling te halen. Uit de analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op vrijdag 28 september heeft gepubliceerd, blijkt dat het technisch potentieel vanuit de sector kan oplopen tot 2,5 Mton CO2 reductie.

Of dit wordt behaald hangt af van de instrumentatie, wat net als voor alle klimaatplannen de ontbrekende schakel is en onderdeel moet worden van de nadere uitwerking in de komende maanden. Daarbij wordt aangegeven dat het kabinet aan zet is.

Sector vitaal houden
LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak: "Dat is voor de glastuinbouw niet anders dan voor de andere sectoren. Voor niets gaat de zon op, daar maken we goed gebruik van in de kassen maar er is meer nodig. De overheid is doorslaggevend bij de doorontwikkeling van geothermie en energiebesparing, de aanleg van warmtenetten, afvang en levering van CO2 en aanpassing van de tariefstructuur van elektriciteitstransport. Als dat voor elkaar komt zullen de ondernemers de benodigde investeringen en inzet plegen in nieuwe kassen en de ontwikkeling van energieclusters om de vitaliteit van onze sector te behouden."

"Onze plannen zitten goed in elkaar, we lezen in de PBL analyse een bevestiging dat we op de goede zaken inzetten en dat ook onze inschatting van de extra nationale kosten van orde grootte 100 miljoen per jaar correct is. Nu komt het erop aan tot projecten te komen. Juist als glastuinbouwsector zijn we kansrijk om sneller dan andere sectoren de omslag te maken omdat het gaat om bekende en uitvoerbare maatregelen. Onze oproep aan de rijksoverheid is dan ook simpel. Steun ons bij het realiseren van onze concrete plannen, dan gaan wij vanuit ons programma Kas als Energiebron samen met de rijksoverheid, ondernemers, provincies, gemeenten en Greenports de benodigde aanpak formuleren voor het Klimaatakkoord."

Bekijk hier de PBL analyse.


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© GroentenNieuws.nl 2018