Duurzaamheidsagenda Platform Duurzame Glastuinbouw overhandigd aan staatssecretaris Bleker

De glastuinbouw in Nederland wil internationaal blijven excelleren door te kiezen voor innovatie en duurzaamheid. Dat is het streven van het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG), dat hiervoor een Duurzaamheidsagenda 2011-2015 heeft opgesteld. Deze agenda is op 15 december in Wateringen door PDG-voorzitter Pieter van Geel aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw.

Dankzij economische groei en een groeiende wereldbevolking blijft de vraag naar Nederlandse tuinbouwproducten de komende decennia groeien. Een echt duurzame glastuinbouw draagt bij aan die groei. Duurzaamheid biedt kansen op synergie; in een betere benutting van energie en water, maar ook in dubbel ruimtegebruik. Dat is de visie achter de duurzaamheidsagenda van het PDG, dat prioriteiten legt bij de onderwerpen water, energie en leefomgeving. Innovatie is een instrument om de doelen te bereiken en uiteindelijk tot een sector met nagenoeg geen emissies te komen.

Concrete activiteiten: duurzaam water

Wat betreft de prioriteit ‘water’ zet de sector met het PDG in op kassen met nagenoeg geen emissie. De aanpak hiervoor is al geformuleerd in de Uitvoeringsagenda ‘Duurzaam water in en om de kas 2010-2013’, een van de peilers van de Duurzaamheidsagenda. Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen naar bijna nul te krijgen, is het nodig dat bedrijven gietwater uit duurzame bronnen gebruiken en zuiveringstechnieken toepassen. Om de bedrijven te ondersteunen, bieden de partners van het platform managementtools aan en laten zij onderzoeken uitvoeren. Daarnaast wil het PDG het bewustzijn bij tuinders stimuleren om meer duurzaam te werken.

Minder CO2 en energie

Wat betreft ‘energie’ is de sector samen met de overheid met ‘Kas als Energiebron’ al actief om de doelen voor CO2-reductie, energieverbruik en duurzame energie te bereiken. Aanvullend willen de PDG-partners randvoorwaarden formuleren voor de onttrekking uit en de opslag in de bodem van water en energie.Met de derde prioriteit ‘leefomgeving’ beoogt het platform dat de glastuinbouw maatschappelijk draagvlak verwerft en behoudt.

Vervolg op GlaMi

Het PDG komt voort uit het convenant Glastuinbouw en Milieu (GlaMi, 1997-2010). Vanuit hun ervaringen hebben de GlaMi-partners zich uitgesproken voor continuering van een consistente, integrale aanpak van de duurzaamheidsvraagstukken. Hiervoor is het nieuwe platform opgericht.GlaMi-voorzitter Piet Bukman heeft op 15 december na bijna 10 jaar afscheid genomen en het stokje overgedragen aan Pieter van Geel, oud-staatssecretaris van Milieu en oud-fractievoorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Over het Platform: samenhangende aanpak

Doel van het PDG is een samenhangende aanpak van duurzaamheid door de betrokken partners op basis van een gezamenlijke visie en uitvoeringsstrategie. Het platform signaleert, agendeert en adresseert de vraagstukken, bewaakt de afspraken en monitort de resultaten. In het PDG werken de volgende partijen samen: ministerie van EL&I, ministerie van I&M, Unie van Waterschappen, IPO, VNG, het bedrijfsleven (LTO Glaskracht Nederland, Productschap Tuinbouw) en Natuur en Milieu. De deelnemende partijen financieren gezamenlijk het platform: het rijk 40%, bedrijfsleven 40%, UvW, IPO en VNG elk 6,7%. NL Energie en Klimaat, Agentschap NL biedt ondersteuning aan het Platform.

Bron: Glaskracht

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven