Visie ABN-Amro

Trends en mogelijkheden voor marktgerichte investeringen in de glastuinbouw

Goede informatie over afzetmarkten voor groenten, bloemen en planten wordt steeds belangrijker. De verkoop via internet neemt toe, huis- en budgetmerken scoren goed, en duurzame producten zijn in trek. Daarnaast telt transparantie wat betreft herkomst, tuinder en productiewijze. Ook krijgen regionale producten meer aandacht. Kortom, marktgerichte innovaties bieden nieuwe kansen op succes in de sector. Dat meldt het rapport "Marktgericht investeren in de glastuinbouw" dat ABN AMRO gisteren publiceerde.

In het glastuinbouwlandschap treden de komende jaren forse verschuivingen op. Meer eisen van de consument, veranderende consumptiepatronen, schaalvergroting en meer horizontale en verticale samenwerking zijn de belangrijkste trends.
Het beheersen van arbeid, energie, teelt en afzet zijn basisvoorwaarden, maar er is meer nodig om succesvol te blijven. Denk aan meer onderscheidend vermogen en continue procesinnovatie. Marktgerichte productinnovatie biedt kansen op hogere opbrengstprijzen en kan voorkomen dat Nederland verder het pad inslaat van grootschalige bulkproductie. De markt biedt Nederlandse tuinders mogelijkheden om een hogere opbrengstprijs te realiseren door marktgericht te gaan investeren. Denk aan investeringen in zaken als smaak, duurzaamheid, service, verkoopconcepten en marketing. Ook kan worden ingespeeld op gemak- en gezondheidstrends en de behoefte van consumenten aan informatie over de producent.

Investeringen in innovaties zijn rendabel als er sprake is van voldoende schaalgrootte of samenwerking in de keten. Kleinere bedrijven hebben bij procesinnovatie last van organisatorische en financiële beperkingen. Wel hebben zij de flexibiliteit om productinnovaties te introduceren voor specifieke nichemarkten. Bij productinnovatie is voldoende financiële ruimte nodig om de extra lasten te dragen van marketinguitgaven en investeringen in marktinformatie. Bedrijven met een hoog omzetaandeel uit recente productinnovaties hebben hun afzetmarkten en klantprofiel scherp in beeld.

In de huidige markt met wispelturige consumenten, veeleisende afnemers en kortere levenscycli van producten bevordert samenwerking het succes van innovaties. Bedrijven die bij productinnovatie samenwerken met andere partners in de keten presteren beter dan bedrijven die solo opereren. Dit komt vooral doordat het lastiger is om een succesvol product te kopiëren als meerdere ketenpartijen hun expertise hebben gebundeld. Kostprijsbeheersing bij de productie van bloemen en planten blijft van groot belang voor de Nederlandse glastuinbouw. Ondernemerskwaliteiten en de markt bepalen uiteindelijk de optimale bedrijfsgrootte van glastuinbouwbedrijven. De kans op succes wordt groter als de schaalvergroting in kleine stappen en met voldoende eigen middelen wordt gerealiseerd.

Investeringen in bedrijfsovernames of schaalvergroting zijn rendabel als sprake is van verlaging van de kostprijs en als efficiencyvoordelen door een betere benutting van arbeid en energie ontstaan. De huidige laagconjunctuur biedt sterke partijen goede mogelijkheden om marktgericht te investeren, te innoveren of het bedrijf te optimaliseren door bedrijfsovername of schaalvergroting. Met een gestroomlijnde organisatie, een bewuste inzet van kwaliteiten van ketenpartijen en een juiste schaal, zal de Nederlandse glastuinbouw over enkele jaren op deze crisis terugkijken als het startpunt van de weg naar een gezonder rendement.

Klik hier voor het rapport 'Marktgericht Investeren in de Glastuinbouw'

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven