Effect NIR-filter in kasdek op het kasklimaat valt tegen

NIR-straling uit de kas houden lijkt een mooie oplossing voor het te hoog oplopen van de temperatuur in kassen. Voor dit doel heeft de chemische industrie nieuwe materialen ontwikkeld. De mogelijkheden daarvan zijn onderzocht in het kader van een Europees project (EUPHOROS), in samenwerking met BASF en het Spaanse proefstation van Cajamar. De resultaten vallen echter tegen en verdere verbetering van de materialen is gewenst.De helft van de zonne-energie die het aardoppervlakte bereikt is niet zichtbaar en ook niet bruikbaar voor fotosynthese, maar draagt wel bij aan opwarming en verdamping. Deze energie is de nabij infrarood (NIR)-straling. Door deze straling uit de kas te houden, is het mogelijk om de temperatuur in de kas beter onder controle te houden. Dat is een voordeel zowel bij semi-gesloten kassen als bij tunnelkassen in Mediterrane gebieden.

De chemische industrie heeft nieuwe materialen ontwikkeld die voorzien zijn van deeltjes die de NIR-straling kunnen absorberen of reflecteren. Reflectie kan overigens ook worden bereikt door een folie op een speciale manier te produceren (met de zogenaamde multi layer techniek). De verwachting is dat door het toevoegen van deze nano-deeltjes de NIR-straling uit de kas wordt gehouden en dat de temperatuur in de kas daardoor minder snel zal oplopen.

Absorber en reflector

Modelberekeningen door onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben echter uitgewezen dat de wisselwerking tussen kasdek en gewas dit effect vaak te niet zal doen. In de kas spelen namelijk verschillende processen een rol bij de opwarming en het weerkaatsen van licht. De relatief hoge NIR-reflectie door het gewas zorgt voor ‘multiple reflection’ tussen een NIR-reflecterende kasdek en het gewas, waardoor de NIR-straling dat het dek doorlaat ’getrapt’ wordt in de kas. Het netto effect van het dek is daardoor heel klein. Het gewenste effect zal volgens berekeningen wel kunnen worden bereikt als de NIR-reflectors veel beter worden dan de huidige generatie .

Een andere situatie doet zich voor bij een NIR-absorber. Hierdoor neemt de temperatuur van het kasdek toe. Modelberekeningen laten zien dat een grote fractie van de energie die is weggehouden toch in andere vormen in de kas terecht kan komen. Per saldo blijkt dat het effect van een NIR-absorberend filter in de winter wel de temperatuur naar beneden brengt, maar in de zomer niet. In de zomer hebben NIR-absorbers zelfs een negatief effect, de temperatuur neemt volgens de berekeningen toe.

In plastic tunnelkassen zijn weinig mogelijkheden om het kasklimaat te sturen. Met name in dergelijke zogenaamde passieve kassen lijken deze nieuwe kasdekmaterialen weinig perspectief te bieden. De berekeningen zijn echter met een model zijn uitgevoerd dat niet speciaal voor deze type kassen ontwikkeld is. De onderzoekers gaan het model en de berekeningen nog wel valideren met een praktijkproef in een multitunnel kas in de Spaanse Almeria.

Bron: WUR Glastuinbouw

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven