Mysterie Westlandse woningbouw niet ontrafeld

De tegenstrijdigheid van het kiezen voor een greenport Westland en tegelijkertijd 12.000 woningen willen bouwen, houdt velen al lange tijd bezig. Marius Varekamp heeft zich hier eerder al over uitgelaten door te stellen dat Westland een veredelde Vinexlocatie is. Voor de Stichting Herstructurering Westland was dit aanleiding om hierover op 16 september een Lagerhuisdebat te organiseren en ter voorbereiding hiervan het LEI opdracht te geven een studie te doen naar dit onderwerp. Dit initiatief kwam op het goede moment. In oktober wordt de greenportvisie geëvalueerd.

Het debat stond onder leiding van Kees Slingerland, Algemeen Directeur van Wageningen UR Environmental Sciences Group. Marius Varekamp (voorzitter Kamer van koophandel) en Theo Duijvestijn (wethouder gemeente Westland) waren uitgenodigd te reageren op een aantal stellingen. De aanwezigen uit bedrijfsleven en politiek kregen de gelegenheid om aan het debat mee te doen.

De feiten

Het rapport van LEI-WUR, dat als basis diende voor het debat, bracht een aantal heldere feiten aan het licht. Zo is vanaf 1990 het glasareaal in Westland, Midden Delfland, Den Haag en Rijswijk met 900 ha. afgenomen. Volgens de greenportvisie zal het glasareaal van 2004 tot 2020 afnemen met 550 ha. Volgens het Regionaal Structuurplan Haaglanden zal het glasareaal in de regio Haaglanden tot 2020 met 1000 ha. afnemen. De provincie hanteert een saldo 0 beleid van 5800 ha. netto glasareaal in Zuid-Holland. Dit areaal is inmiddels afgenomen tot 5300 ha. en zal dit jaar en volgend jaar verder afnemen tot 5100 ha. Tegelijkertijd constateert het LEI in de verschillende beleidsvisies van met name gemeente Westland en Haaglanden dat deze overheden rekening houden met een verplaatsing van het glasareaal in zuidelijke richting. Haaglanden pleit zelfs voor meer woningbouw binnen de stadsregio ten koste van glas, in plaats van woningbouw in de Zuidplaspolder.

Westland in top 3 woningbouw

Marius Varekamp zag zijn stelling dat het Westland inmiddels meer Vinexwijk wordt dan greenport, door de cijfers bevestigd. Hij gaf aan dat er geen onderbouwing is voor de ambitie van de gemeente Westland om te groeien van een inwonertal van 97.000 in 2004 naar 105.000 in 2020, gepaard gaande met een toename van het aantal woningen met maar liefst 28%. Westland staat inmiddels in de top 3 van Haaglanden qua woningbouw. Opgepast moet worden dat Westland van een werend beleid doorslaat naar een wervend aanbod van woningen voor inwoners van buitenaf. Bij het tot stand komen van de Greenportvisie Westland kon destijds door de verantwoordelijke wethouder niet worden aangegeven waar de enorme woningbouwopgave van Westland op was gebaseerd. Onterecht is de woningbouwopgave door gemeente en gemeenteraad niet ter discussie gesteld. Ter onderbouwing refereerde Varekamp aan de bedrijventerreinenvisie, waarin de vraag is voorgelegd te kiezen voor glas of bedrijventerreinen. Ook bij de studie van TU Delft wordt aan de woningbouwopgave niet getornd. Varekamp was van mening dat de gemeente meer de lead zou moeten nemen voor het beschikbaar krijgen van compenserende ruimte voor glastuinbouw. Als je als gemeente wil transformeren zal je eerst voor vervangende ruimte moeten zorgen.

Complexwaarde

Wethouder Theo Duijvestijn reageerde met een uitvoerig betoog over de subsidiegelden die de gemeente weet binnen te halen voor de ontwikkeling van de greenport. Tevens gaat de gemeente de bestemming glastuinbouw strikter handhaven, waardoor de beschikbare ruimte beter kan worden benut. De gemeente Westland is ondanks de grote afname van het glasareaal nog steeds de grootste glastuinbouwgemeente van Nederland. Overigens stelde Duijvestijn dat de complexwaarde van het glastuinbouwcluster wellicht belangrijker is dan het glasareaal. De verklaring voor de enorme woningbouwopgave was volgens de wethouder het feit dat er jaarlijks in Westland 400 mensen meer geboren worden dan dat er overlijden. Tevens is er nog steeds sprake van een gezinsverdunning. Wel erkende Duijvestijn dat van een verdichting van de kernen tot nu toe te weinig is terecht gekomen. Ook zal de woningbouwopgave pas ver na 2020 zijn gerealiseerd.

Kansen laten liggen

Vanuit de zaal kwamen veel kritische geluiden. Zo werd er bij de wethouder op aangedrongen om keuzes te maken en niet te roepen dat je glastuinbouw belangrijk vindt om vervolgens prioriteit te geven aan woningbouw. Zorgen werden geuit over het feit dat er in Westland een uitholling van binnenuit gaande is en er ook grote stukken leeg land liggen, waar in de toekomst woningbouw moet komen, maar die nu al verloren zijn voor de glastuinbouw. Ook werd opgemerkt dat wanneer je tevreden bent met slechts een stijgende complexwaarde, je als greenport kansen laat liggen. Immers als het complex beschikt over meer ruimte, zou dat tot grotere economische prestaties kunnen leiden. Ook waarschuwde een van de aanwezigen dat met de grote toename van de winkelvloeroppervlakten in de verschillende centrumplannen nog meer woningbouw in Westland noodzakelijk zal zijn om het winkelaanbod levensvatbaar te houden.

Niet gerustgesteld

Aan het eind van het debat waren Marius Varekamp en veel aanwezigen niet gerustgesteld over de aanpak van de gemeente. De gemeente zal het voortouw moeten nemen in het beschikbaar krijgen van vervangende ruimte voor glastuinbouw in Zuid-Holland. Theo Duijvestijn vindt een betere definiëring van de complexwaarde van het glastuinbouwcluster nodig. Een van de aanwezigen gaf hierop direct een waarschuwing af: "Als we tevreden zijn als de complexwaarde stijgt door het veilen van steeds meer importbloemen bij Flora Holland, dan gaat alle glastuinbouw uit Westland verdwijnen." Over een ding waren alle aanwezigen het eens: De plannen van de Westlandse Zoom hadden er nooit mogen komen. Naar aanleiding van het debat zullen de initiatiefnemers een petitie opstellen en aan de gemeenteraad overhandigen.

Bron: Het Hele Westland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.