Agrarische bedrijven maken een dramatisch slecht jaar door

"LTO: "Verburg moet meer doen om lastenverzwaring te voorkomen"

Het kabinet moet meer doen en een hogere versnelling kiezen om agrarische bedrijven door de economische crisis heen te loodsen. "Het is alle hens aan dek want veel boeren en tuinders maken een dramatisch slecht jaar door. Daarom moet worden voorkomen dat de lasten voor bedrijven stijgen", zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland in een reactie op de Rijksbegroting en kabinetsplannen voor het komend jaar.
 
LTO dringt voorts aan op een regeling om de grootste liquiditeitsproblemen te kunnen oplossen. Maat: "Heel veel bedrijven zitten in een zwaar weer en daar moeten ze doorheen worden getrokken, zodat ze later weer gewoon op eigen kracht verder kunnen.” Op verzoek van de Tweede Kamer en LTO heeft minister Verburg (LNV) onlangs een dergelijke regeling aan Brussel voorgelegd. Maat benadrukt het belang om de regeling snel in werking te laten treden.
 

Fiscale maatregelen

De LTO-voorzitter is ronduit positief over de reeks fiscale maatregelen, die ten goede komen aan agrarische ondernemers. LTO deed in juni jl. voorstellen voor economisch herstel van de agrosectoren in een zogenoemd tien puntenplan. Dat pleidooi is nu deels gehonoreerd met een versoepeling van de MKB-winstvrijstelling en een verbetering van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De LTO-voorzitter is voorts goed te spreken over behoud van de accijnsregeling op rode diesel. De zelfstandigenaftrek blijft het komend jaar zoals die is.
 
Met het oog op wijzigingen van het Natura 2000-beleid die in de crisis en herstelwet zijn opgenomen, maant hij het kabinet tot spoed. Boeren en tuinders zijn de belangrijkste drager van het landelijk gebied en het landschap. Ook om die reden mag de positie van deze groep zelfstandigen (circa 75.000 bedrijven) niet verder in de verdrukking komen. Juist in deze crisistijd is ruimte voor ondernemers essentieel, vindt LTO.
 

Destructiekosten

Aan lastenverzwaringen voor ondernemers moet wat LTO betreft een halt worden toegeroepen, ook als die het gevolg zijn van kostenverhogende regelgeving. Desondanks dreigen op meerdere fronten de lasten voor bedrijven wél omhoog te gaan. Zo wil de overheid komend jaar niet meer meebetalen aan de destructiekosten (lastenverzwaring: 16 miljoen euro). LTO Nederland is hier fel tegen gekant.
 
Andere kostenstijgingen komen voort uit hogere kosten voor vergunningen en bijbehorend onderzoek, stijgende pachtprijzen, hogere waterschapslasten en bijdragen in verband met derogatie. Maat: ,,Begin dit jaar heeft het kabinet met de sociale partners niet voor niets een Nationaal Akkoord gesloten. Het kabinet heeft een eigen verantwoordelijkheid door er voor te zorgen dat de concurrentiepositie van agrarische bedrijven in Europa in stand blijft. Wat ons betreft moet dat een van de hoofddoelen van het kabinetsbeleid blijven.”

Kennis en innovatie

Bezuinigingen op kennis en innovatie moeten worden geschrapt. De LTO-voorzitter vindt dat het kabinet de kenniseconomie juist moet stimuleren. "De agrarische ondernemers in ons land onderscheiden zich door hun hoge kennisniveau. In de sfeer van kennis en onderzoek is Wageningen een naam met faam. Juist op agrarisch gebied hebben we internationaal veel te bieden."
 
Als het kabinet aan kennis en innovatie gaat morrelen, wordt de economische ontwikkeling ook op langere termijn tekort gedaan. Concurrentiekracht, innovatie en duurzaamheid zijn wat LTO betreft de leidende thema’s voor de LNV-begroting. Bij mogelijke bezuinigingen dienen deze in elk geval buiten schot te blijven.

Bron: LTO
 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.