Aardwarmte en VEK Adviesgroep

Momenteel voorzien WKK installaties in de warmtevoorziening van veel tuinbouwbedrijven. WKK installaties maken meestal gebruik van fossiele brandstoffen en stoten daarbij grote hoeveelheden CO2 en NOx uit. Daarnaast is de energieprijs de laatste jaren erg toegenomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat aardwarmte de laatste tijd erg in de belangstelling staat bij tuinbouwondernemers. Een groot aantal ondernemers heeft inmiddels een opsporingsvergunning aangevraagd. Omdat aardwarmte onder de Mijnbouwwet valt, wordt deze opsporingsvergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

Het aanleggen van een aardwarmtebron maakt u dan ook automatisch mijnbouw ondernemer. Normaliter houden alleen grote olie- en gasmaatschappijen zich bezig met mijnbouw. Het ministerie van EZ stelt hoge eisen aan mijnbouwondernemers, omdat dit speelveld ook wordt bemand door grote olie- en gasmaatschappijen.

Het boren naar, en vinden van een geschikte aardlaag die exploitabel is, vergt verregaand vooronderzoek en dient in verhouding te staan met de warmtevraag van de toekomstige gebruikers. Daarnaast vergt het realiseren van een aardwarmte project een buitengewoon grote investering, die over zeer lange termijn terug verdiend moet worden. Dergelijke onzekerheden en risico’s worden door VEK Adviesgroep in een haalbaarheidstudie inzichtelijk gemaakt.

Sinds 2007 heeft VEK Adviesgroep haar specialistische kennis op het gebied van business development, subsidies, energie en tuinbouwtechniek ingezet in verschillende aardwarmteprojecten. Hierbij is brede ervaring opgedaan met haalbaarheidsonderzoeken naar aardwarmte, evenals het begeleiden van het vergunningentraject en het opzetten, begeleiden en exploiteren van aardwarmteprojecten in de glastuinbouw.

Naast individuele ondernemers heeft VEK Adviesgroep tevens enkele samenwerkingsverbanden van tuinbouwondernemers begeleid bij het gezamenlijk aanvragen van een opsporingsvergunning naar aardwarmte. Dit om de voordelen van aardwarmte bereikbaar te maken voor meerdere ondernemers. Bijkomend voordeel is dat er tevens synergie kan optreden door verschillende warmtevragen van teelten, en dat de risico’s door meer schouders gedragen worden.

Of aardwarmte op uw bedrijf gerealiseerd kan worden is afhankelijk van een groot aantal factoren. Daarnaast heeft het traject van aanvragen van de vergunningen en het daadwerkelijk boren van de bronnen een lange looptijd. Om dit alles overzichtelijk te houden heeft VEK Adviesgroep een dergelijk traject in vier fasen ingedeeld, waarbij verschillende GO / NO GO momenten zijn ingebouwd.

Naast het onttrekken van warmwater biedt de diepe ondergrond ook mogelijkheden om warmwater lange tijd op te slaan. Dit kan in combinatie met een WKK installatie voordelen bieden, doordat zomers CO2 gedoseerd kan worden, terwijl de warmte uit de WKK pas in de winter wordt benut. De WKK maakt meer draaiuren en de ketel hoeft in de winter minder lang aan.

VEK Adviesgroep realiseert op verantwoorde wijze een innovatieve warmtebron voor tuinbouwbedrijven (ook in clusterverband) met minimaal gebruik van fossiele brandstoffen en rekeninghoudend met huidige en toekomstige milieuwensen en eisen, de economische situatie in de glastuinbouw en minimalisering van de financiële risico’s voor de betrokken bedrijven.

Het belangrijkste doel is de energiekosten voor glastuinbouwbedrijven in de toekomst beheersbaar te houden. Aardwarmte kan hiervoor een oplossing zijn. VEK Adviesgroep maakt risico’s zichtbaar die gepaard gaan met de aanleg van geothermische installaties en brengt specifieke toepassingen, mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VEK Adviesgroep,
tel.: 0174-389 666 of info@vek.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.