Slecht 29% tuinders ziet afzetbundeling als grote kans

Ondanks pessimisme investeert kwart tuinders in 2009

De helft van de tuinbouwondernemers in Nederland verwacht in 2009 een minder bedrijfsresultaat dan in 2008. Daardoor daalt de investeringsbereidheid in de sector, hoewel 28% van de tuinders aangeeft in 2009 te investeren. Vooral de stagnerende afzet en de dalende prijzen worden als een bedreiging gezien: 68 procent van de ondervraagden geeft dit aan. Andere grote dreigingen zijn de economische teruggang (51%) en sterke fluctuaties op de energiemarkt (42%). Dit blijkt uit de eindejaarsenquête onder meer dan duizend ondernemers, uitgevoerd door LTO Noord Advies en GIBO Groep Accountants en Adviseurs.

Afzet

Ondanks geluiden in de sector om de afzet meer te bundelen om de lage prijzen en stagnerende afzet het hoofd te bieden, ziet slechts 29% van de ondernemers dit als een grote kans. Tuinders zien er meer heil in om groei te realiseren in het aantal klanten (42%) en de omzet te vergroten bij bestaande klanten (36%). Ook in het aangaan van een samenwerkingsverband zien meer tuinders (43%) kansen.

Kredietcrisis

De gevolgen van de kredietcrisis zijn duidelijk merkbaar in de sector: meer dan de helft (52%) van de bedrijven geeft aan minder orders ontvangen te hebben als gevolg van de crisis. Een kwart van de tuinbouwondernemers merkt dat het betalingsgedrag van afnemers negatief beïnvloed is. Ten slotte heeft één op de vijf ondernemers belemmeringen ondervonden bij financieringsaanvragen. De recessie wordt ook door het merendeel van de bedrijven (51%) gezien als bedreiging voor de bedrijfsresultaten. Wel zijn tuinders tevreden over het regeringsbeleid; 70% gaf aan dat de overheid adequaat heeft gereageerd op de financiële crisis.
Energie

Heel 2008 heeft energie – terecht – de constante aandacht gehad van de tuinbouwsector. Met gasprijzen die op het hoogste punt € 0,42 per m3 noteerde om daarna te zakken naar een niveau van rond de € 0,23. Daarnaast waren er de perikelen rondom de aansluiting van WKK`s op het elektranet en de discussie over de transporttarieven.

Administratieve lastendruk

Ondanks de toezeggingen van de overheid dat men streeft naar vermindering van de regeldruk en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten voor de ondernemers is dit niet merkbaar in de sector. Maar liefst 73% van de ondernemers gaf aan dat de regeldruk niet is afgenomen. Gevraagd naar welke prioriteiten de overheid moet stellen voor 2009, geeft bijna de helft van de tuinders aan dat dit het verlagen van de administratieve lasten moet zijn.
Efficiency verbetering

Naast de zorgen die er zijn om de afzet, ligt de focus van de sector voor 2009 vooral op het verbeteren van de efficiency in het bedrijf. Investeren in efficiency wordt door bijna de helft (46%) van de ondernemers genoemd als kans om de bedrijfsresultaten te verbeteren. De tevredenheid over de inzet en de vaardigheden van het personeel is groot binnen de tuinbouw: 83% gaf het personeel een cijfer 7 of hoger!

Mogelijkheden tot verbetering

Ondanks de zware tijden in de tuinbouwondernemers door de stagnerende afzet en de gevolgen van de kredietcrisis zien ondernemers mogelijkheden tot verbetering. Vooral op het gebied van samenwerking, uitbreiding van het aantal klanten en efficiency verbetering liggen er kansen. Ondanks dat men tevreden is over de aanpak van de regering van de crisis, is men niet te spreken over de administratieve lastendruk. De vermindering hiervan zal meer aandacht moeten krijgen in 2009.

Eigen bedrijf: je lust en je leven?

Hoewel ondernemers zeer tevreden zijn met de prestaties van het eigen bedrijf en de medewerkers, beoordelen ze hun eigen balans tussen werk en privé veel negatiever. Maar liefst 40 procent van de ondernemers had liever meer tijd gehad voor het privé-leven. Het gemiddelde rapportcijfer voor deze balans is een 6-. Toch geven ondernemers moeilijk zaken uit handen: slechts 16 procent van de ondernemers is van plan werk uit te besteden.

Bron: Gibo Groep

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven