"Bevordering verkeersveiligheid staat in advies voorop"

LTO achter zwaardere eisen voor nieuw trekkerrijbewijs

"Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het beperken van het risico op ongelukken met landbouwvoertuigen is voor ons de belangrijkste leidraad geweest voor dit akkoord”, zegt LTO-bestuurder Herman van Ham in een reactie op het advies, dat een initiatiefgroep onder leiding van oud-minister Peijs vandaag heeft uitgebracht. Het zal een dezer dagen worden aangeboden aan minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer. Volgens Van Ham gaat het om een evenwichtig pakket aan maatregelen, waar ook de land- en tuinbouw mee uit de voeten kan. Het advies komt in januari aan de orde in de Tweede Kamer.

Meest ingrijpende onderdelen van het advies voor de agrarische sector zijn de invoering van een - vooralsnog vrijwillig - kenteken voor het snellere landbouwverkeer en de introductie van een nieuw trekkerrijbewijs voor jongeren vanaf zestien jaar. ”De keuze is aan de ondernemer. Als hij kiest voor een kenteken, staan daar meerdere voordelen tegenover, zoals een hogere snelheid. Zeker zo belangrijk is dat meer gebruik kan worden gemaakt van ring- en rondwegen, waardoor de bebouwde kom kan worden gemeden”, aldus Van Ham. Nederland is een van laatste landen in de EU met landbouwvoertuigen zonder kenteken. Twee jaar na invoering zullen de maatregelen worden geëvalueerd.

Aan het toekennen van een trekkerkenteken mogen geen verdere vervolgmaatregelen worden gekoppeld, zoals extra heffingen en belastingen of een periodieke keuring, benadrukt Van Ham. "Belangrijk voor LTO is dat de kosten en administratieve lasten zoveel mogelijk worden beperkt. Voor oudere trekkers, die vooral op het eigen bedrijf worden gebruikt, hoeft geen kenteken te worden aangevraagd. Van Ham: ”Op veel bedrijven wordt immers gewerkt met meerdere trekkers. Bij deze aanpak zijn de gevolgen voor boeren en tuinders binnen de perken te houden."

Aan de noodzaak van een echt rijbewijs voor tractoren en zelfrijdende werktuigen voor jongeren vanaf zestien jaar valt volgens Van Ham weinig af te dingen. "Het land- en tuinbouwverkeer is een volwaardig onderdeel van het overige verkeer op de openbare weg. Bovendien zijn trekkers en andere voertuigen groter, krachtiger en sneller geworden." Nu is een certificaat voldoende om met een trekker te mogen werken. Een nieuw rijbewijs voor jonge, beginnende bestuurders met hogere eisen dan in het certificaat sluit in de opvatting van Van Ham aan bij de veranderde mobiliteit van het landbouwverkeer. De eisen moeten nader worden uitgewerkt, maar zou elementen gaan bevatten van het E-, B- en C-rijbewijs. De nadruk komt te liggen op theoretische kennis en rijvaardigheid.

De LTO-bestuurder wijst op de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die ook boeren en tuinders hebben om het verkeer op de weg veiliger te maken. "Er gebeuren veel ongelukken met landbouwvoertuigen, niet alleen op de bedrijven zelf maar ook op de weg. Hoe beter we anticiperen op de overige weggebruikers, hoe beter het is. Een hogere snelheid toestaan op doorgaande wegen draagt daar aan bij."
 
Over een mogelijk kenteken voor agrarische voortuigen en de eisen voor bestuurders van trekkers wordt al jaren gesproken. Vorig jaar zag minister Eurlings af van invoering van een verplicht kenteken na een uitspraak van de Tweede Kamer. Van Ham: ”De betrokken partijen in de initiatiefgroep zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben alle belangen evenwichtig en zorgvuldig afgewogen. We hebben goede hoop dat de minister en de kamer zich op hoofdlijnen achter ons advies zullen scharen. Ik zie het als een totaalpakket, waarin niet vrijblijvend kan worden gewinkeld.".

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven