Jan Schipper van Agrifirm:

Wat gaat de prijs van kunstmest doen?

Aan het einde van het seizoen 2008 worden weer volop plannen gemaakt voor volgend jaar. Veel gestelde vragen daarbij (aan mij) zijn: wat gaat de prijs van kunstmest doen en hoe staat het met de toelating van gewasbeschermingsmiddelen? Jan Schipper van Agrifirm geeft een terugblik op de seizoensstart van 2009.

De prijs van kunstmest is de afgelopen anderhalf jaar extreem gestegen. Stikstof is ongeveer verdubbeld in prijs en kali en fosfaat zijn bijna drie keer zo duur geworden. De prijsstijging van stikstof wordt met name veroorzaakt door hoge brandstofprijzen. Die van kali en fosfaat doordat het aanbod wereldwijd veel kleiner is dan de vraag. Door de daling van de olieprijs en de economische recessie zal de prijs van kunstmest dus wel dalen, denken veel tuinders. Maar is dat ook wel zo?

Hoewel het koffiedik kijken is, is de verwachting dat de prijs van kunstmest voor het strooiseizoen 2009 niet zal dalen, mogelijk zelfs nog licht doorstijgt. Enerzijds komt dit doordat de stikstofprijs gekoppeld is aan de aardgasprijs, en deze pas een half jaar ná de olieprijs daalt. Daarnaast neemt de stikstofproductie eerder af dan toe, door productieproblemen en doordat een fabrikant heeft besloten om een van de productielijnen stil te leggen. Voor wat betreft de fosfaat- en kaliprijzen is er momenteel nog steeds meer vraag dan aanbod, waardoor de prijzen waarschijnlijk nog niet zullen dalen.

De afgelopen maanden hebben in vakbladen en in de krant verschillende artikelen gestaan over het verdwijnen van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de teelt van diverse gewassen in Nederland in gevaar zou komen. Hierbij spelen verschillende processen rond beleid en toelating een rol, te weten:

Herprioritering/25 D stoffen

In de herfst van 2007 heeft het Ctgb versneld een groot aantal dossiers moeten (her-) beoordelen waardoor de toelating van een aantal stoffen is vervallen, of het etiket sterk is ingeperkt. Deze procedures zijn nog steeds niet allemaal afgerond en de antwoorden van het Ctgb op de ingediende bezwaren zijn nog niet binnen waardoor bepaalde toepassingen erg onzeker worden. Bij sommige middelen zijn de veranderingen van het etiket direkt ingegaan, zoals Decis die per 14 december 2007 werd verboden in de teelt van Chinese kool. De meeste middelen die in deze zogenaamde herprioritering meelopen hebben een uitverkoopdatum tot 14 december 2008 en een opgebruiktermijn tot 14 juni 2009. Voor de koolteelt betreft het onder andere Perfekthion. Sommige middelen zijn inmiddels al wel herbeoordeeld en de veranderingen op het etiket zijn teruggedraaid,zoals Butisan S die voor de koolteelt is behouden.

Vrijwillig teruggetrokken stoffen binnen de EU

Recent is besloten dat 49 werkzame stoffen niet geplaatst worden op de zogenaamde Annex 1 van Europese richtlijn 91/414, waardoor de toekomstige toelating van deze stoffen in Nederland in gevaar komt. De dossiers voor toelating zijn onvoldoende en de toelatinghouders hebben tot 31 december 2010 de tijd gekregen om deze compleet te maken. De verwachting is dat de meeste producenten tijdig een volledig dossier indienen waardoor deze stoffen ook na 2010 worden toegelaten. Het betreft onder andere de werkzame stof metaldehyde van Caragoal en Brabant slakkenkorrels.

Herziening Europese richtlijn 91/414

De meest recente bedreiging voor de toelating van een groot aantal actieve stoffen is de herziening van de Europese richtlijn 91/414. Deze richtlijn geeft de voorwaarden aan wanneer een actieve stof op de Annex 1 geplaatst kan worden. Het Europees parlement dringt aan op de beoordeling van middelen op basis van hun effect voor onder andere de toepasser zonder het gebruik van de normaal voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor zal een groot aantal stoffen zijn toelating gaan verliezen, hetgeen grote gevolgen heeft voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Het uiteindelijke besluit zal begin volgend jaar door de ministers van landbouw van de EU moeten worden genomen. Tot die tijd zal er door belanghebbenden van de agrarische sector, waaronder organisaties als Cebeco, Agrodis en LTO, intensief worden gelobbyd om de minister tot een meer acceptabel standpunt te bewegen. We wachten vol spanning de resultaten af.

Bron: LTO Groeiservice

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven