Jan Schipper van Agrifirm over:

Actuele stand van zaken van gewasbeschermingsmiddelen in sluitkool

Het is inmiddels alweer eind november en de oogst van sluitkool is voor 98% binnen. De koelhuizen liggen vol en ook in de voorwerkruimtes staat bij de meesten kool. De opbrengst is overvloedig en dus is er automatisch minder kool in de kleinere maten en meer kool in de grotere maten gegroeid. Dit is aan de prijs te merken want met name de grotere maten brengen momenteel veel te kort op; de prijs ligt rond de 6 cent voor de 36-ers. De kwaliteit van het geoogste product is over het algemeen goed. Als er regelmatig is gespoten hoeven schimmels als mycosphaerella, alternaria en witte roest geen probleem te zijn. Alleen de druk van Sclerotinia (rattekeutelziekte) is hoger dan vorig jaar.

Overweeg op de percelen waar u dit jaar last hebt gehad van sclerotinia, volgend jaar voor de teelt uit Contans door de grond te werken. Dit middel pakt de scleroten van de schimmel aan, waardoor de druk van deze schimmelziekte op het perceel gaat afnemen. Sommige telers werden aan het eind van de teelt toch nog verrast door slakken. Er is dan of te weinig gestrooid of er is te vroeg gestopt met het strooien van korrels. Inmiddels hebben al veel telers zelf een slakkenkorrelstrooier aangeschaft zodat regelmatig, bijvoorbeeld gelijktijdig met spuiten, slakkenkorrels gestrooid kunnen worden.
 
De afgelopen maanden hebben in vakbladen en de krant verschillende artikelen gestaan over het verdwijnen van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen waardoor de teelt van diverse gewassen in Nederland in gevaar zou komen. Hierbij spelen verschillende processen rond beleid en toelating een rol, te weten:

Herprioritering/25 D stoffen

In de herfst van 2007 heeft het Ctgb versneld een groot aantal dossiers moeten (her-) beoordelen waardoor de toelating van een aantal stoffen is vervallen of het etiket sterk is ingeperkt. Deze procedures zijn nog steeds niet allemaal afgerond en de antwoorden van het Ctgb op de ingediende bezwaren zijn nog niet binnen waardoor bepaalde toepassingen erg onzeker worden. Bij sommige middelen zijn de veranderingen van het etiket direct ingegaan zoals Decis die per 14 december 2007 werd verboden in de teelt van Chinese kool. De meeste middelen die in deze zogenaamde herprioritering meelopen hebben een uitverkoopdatum tot 14 december 2008 en een opgebruiktermijn tot 14 juni 2009. Voor de koolteelt betreft het onder andere Perfekthion. Sommige middelen zijn inmiddels al wel herbeoordeeld en de beperkingen van het etiket zijn teruggedraaid zoals Butisan S voor de koolteelt.

Vrijwillig teruggetrokken stoffen binnen de EU

Recent is besloten dat 49 werkzame stoffen niet geplaatst worden op de zogenaamde Annex 1 van Europese richtlijn 91/414 waardoor de toekomstige toelating van deze stoffen in Nederland in gevaar komt. De dossiers voor toelating zijn onvoldoende en de toelatinghouders hebben tot 31 december 2010 de tijd gekregen om deze compleet te maken. De verwachting is dat de meeste producenten tijdig een volledig dossier indienen waardoor deze stoffen ook na 2010 worden toegelaten. Het betreft onder andere de werkzame stof metaldehyde van Caragoal en Brabant slakkenkorrels.

Herziening Europese richtlijn 91/414

De meest recente bedreiging voor de toelating van een groot aantal actieve stoffen is de herziening van de Europese richtlijn 91/414. Deze richtlijn geeft de voorwaarden aan wanneer een actieve stof op de Annex 1 geplaatst kan worden. Het Europees parlement dringt aan op de beoordeling van middelen op basis van hun effect voor onder andere de toepasser, zonder het gebruik van de normaal voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor zal een groot aantal stoffen zijn toelating gaan verliezen hetgeen grote gevolgen heeft voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Het uiteindelijke besluit zal begin volgend jaar door de ministers van landbouw van de EU moeten worden genomen. Tot die zal er door belanghebbenden van de agrarische sector intensief worden gelobbyd om de minister tot een meer acceptabel standpunt te bewegen.
 
Op 3 maart vindt de jaarlijkse gewasbeschermingsavond van LTO Groeiservice en Agrifirm in het Waarland weer plaats. De ministers van landbouw van de EU hebben dan gestemd over richtlijn 91/414 zodat duidelijk is geworden wat de gevolgen voor de land- en tuinbouw in Nederland zijn. Op deze avond zullen dan ook de nieuwtjes over het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen en de toelating van de middelen in de sluitkool worden toegelicht. Daarnaast zullen de resultaten van de diverse proeven van het Sluitkoolplatform worden gepresenteerd. Tot dan.

Bron: Jan Schipper, Agrifirm

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven