"Ongehoorde aanpassing voorontwerp Waterplan"

ZLTO boos op Gedeputeerde Staten Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gisteren besloten tot een ongehoorde aanpassing van het voorontwerp Waterplan 2010-2015. De gemiddelde hoeveelheid grondwater die opgepompt mag worden wordt niet 40, maar slechts 35 mln. m³ per jaar. "Gedeputeerde Hoes wordt daarmee voor mij onbetrouwbaar", reageert portefeuillehouder Water Kees Coppens boos.

Dit jaar en vorig jaar hebben Kees Coppens en Onno Hoes meerdere keren gesproken over het toekomstige beregeningsbeleid. Uitgangspunt van Gedeputeerde Staten was altijd het ‘standstill’-beginsel. Dat betekent dat het totaal van de onttrekkingen van grondwater gemiddeld niet mag stijgen. Voor de agrarische sector ging de provincie daarbij continu uit van een gemiddelde van 40 mln. m³ per jaar. Omdat deze hoeveelheid door alle politieke partijen werd ondersteund, heeft de ZLTO zich daar bij neergelegd.

Coppens: "Zowel in het bestuurlijk overleg in juni als in september heeft de gedeputeerde dit gemiddelde naar ons bevestigd. Dat het plafond nu ineens naar 35 mln. m³ gaat, is op zich al onbehoorlijk. Maar het is ook in strijd met de eigen standstill-lijn van de provincie. In de afgelopen 5 jaar (2003 t/m 2007) heeft de agrarische sector gemiddeld 41 mln. m³ grondwater beregend. Dat ligt in de ordegrootte van de eerder genoemde 40 mln. m³. Een verlaging met 12½ % naar 35 mln. m³ lijkt ook daarom helemaal nergens op.

Daarmee wordt je als landbouw in feite gestraft voor de inzet op het terrein van zuinig beregenen en waterconservering. Als de provincie dit voorstel niet snel weer terugdraait, voorzie ik grote problemen bij onze leden om proactief en innovatief aan de slag te gaan met hightech beregenen en andere waterbesparende maatregelen." Het nieuwe voorstel van GS wordt op 20 november besproken in de Statencommissie voor Ruimte en Milieu.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven