HortIQ certificatiesysteem: stappen vooruit

HortiQ is een initiatiefvan de AVAG, het Platform Toeleveranciers Glastuinbouw. De AVAG is de brancheorganisatie voor alle Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, levering en bouw van tuinbouwkassen en de inrichting en installaties voor tuinbouwkassen. In het najaar 2007 zijn drie kwaliteitsrichtlijnen voor de kassenbouwsector vastgesteld. Deze richtlijnen zijn inmiddels gepubliceerd als ISSO publicatie 86, 87 en 88 onder de titels:
  • Kwaliteitseisen voor warmtetechnische en CO2-installaties in de tuinbouwkassen
  • Kwaliteitseisen voor watertechnische installaties in tuinbouwkassen
  • Kwaliteitseisen voor de constructie van tuinbouwkassen.
Deze publicaties zijn tot stand gekomen op initiatief van de aannemers en installateurs in de glastuinbouw, verenigd in de AVAG en vormen de basis van het HortiQ kwaliteitssysteem. En om de woorden van de ISSO projectcoördinator aan te
halen. "Ik heb zelden zoveel enthousiasme en daadkracht in onze projecten meegemaakt. Het past bij een ander soort dynamiek die in de glastuinbouw heerst, in vergelijking tot bijvoorbeeld de gebouwde omgeving."

Met dezelfde daadkracht is vervolgens gewerkt aan de samenstelling van de beoordelingsrichtlijnen, de BRL’s, aan de hand waarvan een certificerende instelling (CI) kan toetsen of een bedrijf daadwerkelijk conform de kwaliteitsrichtlijnen werkt en het HortiQ merk mag voeren. Door omstandigheden buiten de invloed van AVAG en HortiQ heeft dit proces vrij veel tijd gevraagd, maar recent zijn de beide BRL’s vastgesteld.

Een volgende stap in het traject was overeenstemming met enkele CI’s te bereiken. Deze CI’s zullen de bedrijven toetsen op het voldoen aan de BRL 8000 of BRL 8001. Het HortiQ bestuur heeft overeenstemming bereikt met twee CI’s die de HortiQ regeling zullen gaan uitvoeren, nl. Kiwa en TÜV. Vanaf nu kunnen we dus overgaan tot het daadwerkelijk certificeren van bedrijven. Enkelen zijn al met de voorbereidingen bezig en naar verwachting kunnen de eerste certificaten medio 2009 worden uitgereikt. De groep eerste bedrijven willen we natuurlijk graag nin het zonnetje zetten en dit zal zeker met enige publiciteit gepaard gaan.

De promotie van HortiQ als merk kan dan ook van start gaan. Uiteindelijk gaat het erom, de markt duidelijk te maken dat onder het HortiQ merk een betrouwbaar, hoog kwalitatief en innovatief product geleverd wordt. Een uiterst belangrijke zaak voor de gecertificeerde bedrijven, hun klanten en alle andere schakels in de tuinbouwketen!

Bron: Dr. Ir. W. de Wit voorzitter Stichting HortiQ

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven