Greenportkas Venlo: The lessons learned

Wageningen UR Glastuinbouw volgt het klimaat en de plantreacties van de Greenportkas op de voet. De rode draad van de Greenportkas is om het verbruik van energiereduceren en het gebruik van CO2 te optimaliseren. Om dat tebewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van onder andereluchtbehandelingskasten (LBK’s), vernevelaars, aquifers, grote WKK enspecifieke meetapparatuur. Vrijdagmiddag werden de eerste resultaten gepresenteerd na een jaar telen. Hier volgt de samenvatting.


 

Eerst de theorie

De LBK’s zijn voorzien van ventilatoren die kaslucht langs een warmtewisselaar aanzuigen. Het water verwarmt (< 55 °C) of koelt (> 8 °C) de lucht.
Het verwarmingssysteem van de dichte kas bestaat uit een buisrail, een groeibuis en de LBK’s. De LBK’s verdelen de warmte en koude goed over de kas. Er is bewust gekozen om de LBK’s bovenin de kas te hangen. Rookproeven laten zien dat hoe de warme en koude lucht verdeeld worden in de kas. Het bleek dat die verdeling bijzonder goed is, dankzij het grote aantal LBK’s en de uitgekiende ventilatoren.

Met de LBK’s is het mogelijk om de kastemperatuur te beheersen op een warme zomerdag en de overtollige warmte op te slaan. De LBK’s kunnen wellicht ook worden ingezet voor het ontvochtigen van kaslucht, maar daar moet eerst nog goed aan worden gerekend. De theorie achter het vernevelen is dat vochtige lucht meer warmte kan bevatten. Zo kan met een beperkte raamopening relatief meer warmte afgevoerd worden, terwijl relatief minder CO2 verloren gaat. Dus verneveling leidt tot meer CO2 in de kas.

Klik hier om naar de fotoreportage van de opening van de Greenportkas te gaan


Veel belangstelling voor de eerste teeltresultaten van de Greenportkas

En dan nu de praktijk

Na de bekende kinderziektes staat vanaf er het voorjaar een goed en sterk gewas gestaan. In de dichte kas zijn de cocktailtomaten (Oakley) vier weken eerder geplant dan in de open kas. Vanaf week 3 kon in de dichte kas worden gestart met belichten. Totaal is er tot en met week 12 gedurende 830 uur belicht met 185 micromol/m2/sec. Aanvankelijk werden in de dichte kas 2,5 stengels/m2 aangehouden, later is dit opgevoerd tot 3,75/m2 en uiteindelijk tot 4,15/m2. Deze hoge stengeldichtheid is goed bevallen, mede door een goede verdeling van de koppen.

De kopdikte en LAI zijn in beide kassen over het algemeen voldoende geweest. In de open kas is de kop in april en mei zelfs iets te dik geweest; achteraf had er toen in die kas een iets hogere temperatuur aangehouden kunnen worden. In de open kas werd er standaard regelmatig een blaadje in de kop weggenomen. Aan de hand van de resultaten van regelmatig uitgevoerde LAI metingen is besloten dit in de dichte kas vanaf juli niet door te zetten, en dit heeft voor het gewas goed uitgepakt.

Vanaf april 2008 is de gerealiseerde etmaaltemperatuur gemiddeld min of meer gelijk in beide kassen. Vaak ligt de dagtemperatuur van de dichte kas overdag net iets boven die van de dichte, terwijl dit ‘s nachts andersom is. Het CO2 gehalte was in de dichte kas over de hele periode 140 ppm hoger; in de zomer was dit ca. 200 ppm hoger. Dit heeft de productie duidelijk positief beïnvloed. Er is in de dichte kas een duidelijke productiestijging gerealiseerd. Door de combinatie van vernevelen, raamstand, verwarming en koeling (geconditioneerde of semi-gesloten teelt) is in de dichte kas een hoger CO2 gehalte gerealiseerd. Het gewas heeft hier van geprofiteerd.

Energie

In de Greenportkas is het afstemmen van de verschillende energiestromen cruciaal. De combinatie van WKK, warmtepompen, aquifers, dagbuffers, belichting, koeling, elektriciteitslevering, verwarming en warmtelevering aan derden maken deze afstemming complex. Warmte moet worden ingezet om het gewas op temperatuur te houden en om vocht af te kunnen voeren. Bovendien moet er voldoende warmtecapaciteit overblijven om de nabijgelegen zorggroep van de nodige warmte te voorzien. Deze warmte kan zowel worden opgewekt door de WKK als door de warmtepomp. In noodgevallen kan de verwarmingsketel worden bijgezet.

Aangezien de aquifers dit eerste jaar nog nauwelijks geladen zijn, is deze zomer beperkt gekoeld. De warmte van deze zomer is opgeslagen en kan in de winter gebruikt worden om de kas te verwarmen. De totale energiekosten in de zomer praktisch nul. In de winter zullen er wel hoge energiekosten worden gemaakt, door de belichting. Doordat warmte aan de zorggroep kan worden verkocht kunnen de hogere kosten deels worden goed gemaakt.Na de presentatie werd het TOMAmagazine (Tel: 077 352 51 42) uitgereikt. Daarin wordt gedetailleerd in gegaan op de resultaten van de Greenportkas. Voor meer informatie over dit bedrijf, verwijzen we u naar www.greenportkas.nl 

Klik hier om naar de fotoreportage van de opening van de Greenportkas te gaan

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven