MPS introduceert MPS-ABC variant voor groenten en fruit

In de sierteeltsector is MPS al jarenlang marktleider op het gebied van registratie, certificering en innovaties. Ook in de groente- en fruitsector zijn registratie en certificering allang gemeengoed. Markteisen worden echter steeds strenger. De groentesector onderkent het belang om hierop tijdig in te spelen en het heft in eigen handen te houden.

De huidige registratiesystemen voldoen weliswaar om aan de huidige eisen tegemoet te komen, maar er is behoefte aan een systematiek die de link legt tussen duurzame productie en voedselveiligheid. Ook in de sierteeltsector leeft een dergelijke behoefte, namelijk onder telers van eetbare bloemen en kruiden.
Daarom heeft MPS een variant voor MPS-ABC ontwikkeld gericht op de groenten- en fruitsector: MPS-Fruit & Vegetables.

MPS-Fruit & Vegetables is een module gekoppeld aan het certificatieschema MPS-ABC. Het schema omvat een unieke combinatie van dagregistratie, residu analyse van monsters, uitkomsten van third party audits en de monitoring van het geheel. Hierdoor ontstaat er voor de groente- en fruitsector een registratie- en certificatiesystematiek die goed is voor mens en milieu. Met MPS-Fruit & Vegetables kan de groente- en fruit sector belangrijke stappen zetten op het gebied van duurzaamheid in relatie tot voedselveiligheid en wordt de transparantie in de keten verbeterd.

MPS-Fruit & Vegetables

Het certificatieschema is speciaal ontwikkeld voor telers van eetbare bloemen, kruiden en groenten en fruit. Het bestaande MPS-ABC certificatieschema is gericht op registratie van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval. De module MPS-Fruit & Vegetables voegt hier nog diverse andere aspecten aan toe, te weten:
  • Dagregistratie
  • Residu analyse
  • Uitkomsten van third party audits
  • Monitoring
Deze aanvullende eisen zijn specifiek ontwikkeld om tegemoet te komen aan de (toekomstige) markteisen. Momenteel nemen binnen- en buitenlandse groenten- en fruittelers deel aan pilotgroepen die het schema van MPS-Fruit & Vegetables verder gaan verfijnen. Deze pilotgroepen worden in het voorjaar van 2009 beëindigd, waarna het schema definitief wordt.

Samenwerking met de groentensector

Door de expertise die MPS en MPS-ECAS in huis hebben (MPS-ECAS is marktleider in certificering in de groente- en fruitsector) kan goed worden ingespeeld op vragen vanuit de groente- en fruitsector. Uit gesprekken met internationale retailers, handel en telers is gebleken dat er behoefte is aan een systeem dat meer biedt dan alleen registratie en certificatie. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het MPS-Fruit & Vegetables certificaat.

Duurzaamheid door certificering

Steeds meer bedrijven onderkennen het belang van een duurzame teelt. De certificaten die MPS op het gebied van duurzaamheid ontwikkelt (CO2, milieu, biodiversiteit, gezondheid (residu) en ethiek) bieden ondernemers “tools” om hun bedrijven duurzaam te maken en dit ook aan de buitenwereld te tonen. Het certificaat MPS-Fruit & Vegetables biedt de groente- en fruitsector de mogelijkheid om pro-actief te reageren naar de handel en te voorkomen dat de handel zelf aanvullende eisen oplegt.

Vignet

Telers die voldoen aan de eisen uit het certificatieschema MPS-Fruit & Vegetables mogen het bijbehorende vignet gebruiken op hun website, briefpapier, verpakkingen etc.

Voor meer informatie:
Theo de Groot
MPS
Tel.: 0174-615715
www.my-mps.com

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven