LTO Noord Glaskracht wil steun voor plan verplaatsing glas in Zoeterwoude

In een brief aan alle gemeenteraadsfracties van Zoeterwoude bepleit LTO Noord Glaskracht om het college van B&W te vragen alsnog mee te werken aan het uitwerking van het Plan van Aanpak voor de verplaatsing van een tweetal glastuinbouwbedrijven. LTO Glaskracht ziet het ontwikkelde plan van aanpak voor de twee glastuinbouwbedrijven als een kleine stap in de goede richting van concentratie en bundeling van glas. De hectares glas die middels sanering van de bedrijven beschikbaar zouden komen, zouden elders in de provincie prima ingevuld kunnen worden. Met de provincie Zuid-Holland wordt momenteel hierover overleg gevoerd.

Het gaat om perspectiefrijke glastuinbouwbedrijven die met name vanwege hun ligging onder druk staan. De betreffende bedrijven zijn weliswaar bedrijfstechnisch nog vitaal, maar worden, om planologische redenen ter bescherming van het Groene Hart, in hun groeimogelijkheden beperkt. De gemeente heeft ervoor gekozen om in haar ruimtelijk beleid vooral melkveehouderij te stimuleren en in te zetten op sanering of verplaatsing van verspreid liggend glas. Dit beleid speelt al een aantal jaren. Sinds 2002 zijn deze bedrijven dan ook al in gesprek met de gemeente over mogelijkheden voor uitbreiding danwel verplaatsing en sanering. Verschillende mogelijkheden en scenario’s zijn daarbij al de revue gepasseerd.

Ondanks alle inzet is er echter voor de ondernemers nog steeds geen duidelijkheid over toekomstperspectief. Dit probleem werd ook door de gemeente onderkend en heeft ertoe geleid dat in overleg met de tuinders begin 2008 een offerte voor plan van aanpak is opgesteld door een extern bureau. De in het plan verwoorde aanpak: verplaatsing van twee glastuinbouwbedrijven door kleinschalige woningbouw zou zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau op voldoende steun kunnen rekenen.

Maar intussen is het erg stil geworden rond het plan. Inmiddels wordt door de gemeente wel hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan. Vaststelling van een nieuw bestemmingsplan zonder oplossing te bieden voor de twee glastuinbouwbedrijven, vindt LTO Glaskracht onacceptabel.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven