Zes West-Brabantse gemeenten ondertekenen samen met koepelorganisaties convenant

Regionaal convenant moet huisvesting arbeidsmigranten regelen

Zes gemeenten in West-Brabant hebben vandaag, 18 september, samen met de drie koepelorganisaties in de uitzendbranche een convenant ondertekend. Met de ondertekening zeggen de partijen zich in te spannen om de huisvesting van arbeidsmigranten goed te regelen. Een uniek moment, want niet eerder zijn rondom dit thema gezamenlijke afspraken gemaakt tussen gemeenten en de uitzendbranche. Bovendien krijgt het initiatief nu al navolging in andere delen van Nederland.

Het convenant, dat door de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Moerdijk is ondertekend, ondersteunt uitzendbureaus die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en VIA (Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars) bij het regelen van adequate huisvesting voor buitenlandse werknemers.

Nog te vaak vinden wanpraktijken plaats door malafide uitzendbureaus bij het huisvesten van arbeidsmigranten. En kampen bonafide uitzendbureaus met een tekort aan pensions voor hun tijdelijke krachten. Dit leidt in de praktijk soms tot slechte woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten en tot overlast bij omwonenden. Om deze kwestie op te lossen is op initiatief van burgemeester Polman van de gemeente Bergen op Zoom een regionaal convenant opgesteld. Regionaal, zodat het zogenaamde waterbedeffect niet optreedt: de gemeenten willen voorkomen dat door strenge regels in de ene gemeente, arbeidsmigranten verkast worden naar de andere gemeente. Met het convenant streven de deelnemende gemeenten dan ook naar min of meer gelijke regels op dit gebied.
 
Met de ondertekening van het convenant verplichten de deelnemende brancheorganisaties zich tot het goed regelen en toezicht houden op huisvesting van arbeidsmigranten. De brancheorganisaties hebben zich verplicht tot het bieden van waarborgen voor goede woonomstandigheden. De gemeenten op hun beurt zeggen toe vooral zaken te doen met gecertificeerde uitzendondernemingen en zo veel mogelijk medewerking te verlenen bij het vinden van geschikte huisvesting voor deze groep, met name door het geschikt maken van bepaalde panden tot logiesgebouw of pension.

"Handhavingacties waren de aanleiding om de huisvesting van arbeidsmigranten te regelen", aldus Han Polman, burgemeester gemeente Bergen op Zoom. "Mensen bleken vaak slecht gehuisvest te zijn en dit zorgde voor overlast in de wijk. De brancheorganisaties zijn verantwoordelijk voor het organiseren van goede huisvesting van hun werknemers. Met dit convenant heb ik daar alle vertrouwen in. De gemeenten kunnen hun handhavingacties gerichter gaan inzetten op illegale huisvesting."

"Wij zijn zeer verheugd dat het eerste regionale convenant op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten is ondertekend", aldus Gerlof Roubos, directeur van de VIA, namens de drie brancheverenigingen. "Met dit convenant worden de praktijken van malafide uitzendbureaus verder aan banden gelegd. Op deze manier wordt het voor malafide uitzendbureaus lastiger om in de betreffende gemeenten hun werknemers te huisvesten."

Klik hier voor het convenant

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven