Oproep voor geïnteresseerde tuinbouwbedrijven:

Investor in People en de effecten op productiviteit en flexibiliteit

Bilancia ondersteunt bedrijven bij de invoering van de cultuur van Investors in People. Daardoor wordt tevens gewerkt aan het verhogen van flexibiliteit en productiviteit binnen bedrijven. Door Investors in People werkt u met uw bedrijf aan een effectieve bedrijfsvoering en bindt en boeit u uw mensen. Iets wat in de komende jaren van essentieel belang is. Op dit moment is Bilancia bezig met de voorbereiding voor een ESF-aanvraag betreffende sociale innovatie.

Onder sociale innovatie wordt verstaan: de vernieuwing van de arbeidsorganisatie (door middel van het innoveren van werkwijzen, -processen en arbeidsverhoudingen) en het maximaal benutten van competenties, gericht op verbeteren van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent, met als doel verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Aanvraag

In de aanvraag die momenteel wordt voorbereid, wordt momenteel gedacht aan de volgende opzet: Bij vijf tuinbouwbedrijven wordt aan het begin van het traject gemeten hoe het momenteel is gesteld met de volgende zaken:
  • plannen
  • communiceren
  • effectief leidinggeven/managen
  • opleiden en ontwikkelen
  • leren in de organisatie
  • flexibiliteit
  • arbeidsproductiviteit
Bij de meting zal gebruik worden gemaakt van: de standaard van Investors in People, de management-, de medewerkers- en indien zinvol de P&O- toolkits. Na de meting wordt via de systematiek van Investors in People een actieplan opgezet om de bovenstaande punten in het bedrijf te kunnen gaan verbeteren (upgraden) en vervolgens wordt dit actieplan uitgevoerd. Een dergelijk traject zal ongeveer 11 maanden in beslag nemen. Gedurende het traject worden ook zogenaamde studiebijeenkomsten georganiseerd om elkaar te stimuleren en van elkaars ontwikkelproces te leren.

Aan het eind van het traject kan een bedrijf zelf bepalen of het al dan niet wil opgaan voor het certificaat van Investors in People. Het is in deze keuze uiteraard volledig vrij. Bij de afsluiting van het implementatietraject wordt vervolgens weer gemeten hoe het staat met eerder genoemde aandachtspunten en wordt bekeken of er verschillen zijn ontstaan met de beginsituatie. Deze worden beschreven in een eindrapportage.

Om het de bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken zal de volledige administratie door een extern bureau worden verzorgd. Men heeft dus geen administratieve rompslomp. De aanvraag van dit project zal namens de bedrijven worden gedaan door Bilancia, erkend IiP-adviseur en assessor. Als het wordt toegekend, zal Bilancia ook de begeleiding en uitvoering ter hand nemen. In het geval van toekenning zal rond 1 januari 2009 een start kunnen worden gemaakt met het project. Mocht het niet worden toegekend, dan zijn er uiteraard geen verdere gevolgen voor de bedrijven want het traject zal dan niet worden gestart.

Wat is nu nodig

Bilancia wil graag in contact komen met vijf tuinbouwbedrijven die aan dit project willen meedoen. Deze bedrijven zullen een intakegesprek hebben met Bilancia. Zodra er vijf tuinbouwbedrijven zich hebben aangemeld, wordt de inschrijfprocedure gesloten. Dus: wie het eerst komt…..

Kosten: Voor een geheel traject (metingen, invoering van Investors in People cultuur en begeleiding gedurende een geheel jaar) zullen per bedrijf de kosten op maximaal 5.000 (vijfduizend) euro liggen. De rest wordt via de esf-subsidie betaald. Uiteraard zijn hier niet de kosten voor certificering voor Investors in People meegenomen. Elk bedrijf kan t.z.t. zelf bepalen of men dat wenst of niet.

Geïnteresseerd om deel te nemen in dit innovatieve project of wilt u meer weten? Mailt u even naar:info@bilancia.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen om een kennismakingsgesprek te houden. Voor het maken van een afspraak kunt u ook even bellen met Jan Vrins: 06 55725075.

Operationele flexibiliteit:

Deze vorm van flexibiliteit heeft betrekking op de machinetechnologiein de organisatie. De hardware. Men is organisatorisch flexibel als menin staat is een veelsoortig productpakket in verschillende volumessoepel kan produceren

Numerieke flexibiliteit:

heeft betrekking op het kunnen fluctueren van het aantal werknemers en/of het aantal arbeidsuren.

Functionele flexibiliteit: hierbij gaat het erom de inzetbaarheid van medewerkers voor meer dan 1 taak of functie (employability).

Contractuele flexibiliteit:

Medewerkers willen werk dat past bij hun persoonlijke situatie. Decontractuele flexibiliteit in een organisatie kan beoordeeld wordendoor te bekijken hoeveel ruimte contracten aan medewerkers bieden omvariabel om te gaan met hun inzetbaarheid.

Technologische flexibiliteit:

Dit heeft betrekking op de wijze waarop en de mate waarin eenorganisatie het medewerkers mogelijk maakt “mobiel”te werken door hetaanreiken van voorwaarden en hulpmiddelen.

Mentale flexibiliteit:

Dit betreft de vrijheid en de speelruimte die mensen krijgen engebruiken bij het uitoefenen van hun functie. Van medewerkers wordtzelfstandigheid gevraagd om met die vrijheid om te gaan. Heteigenaarschap wordt hiermee vergroot.

Organisatorische flexibiliteit:

Dit heeft betrekking op de vormgeving van de organisatie. Daarbij ishet van belang dat de functionele structuur, de processen etc. zo zijningericht at de organisatie flexibel kan reageren op interne en externeontwikkelingen.


Het kan zijn dat bepaalde soorten flexibiliteit niet direct vantoepassing zijn binnen een bepaald bedrijf. In dat geval zal uiteraarddie soort van flexibiliteit niet worden meegenomen.
Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven