Alternatieven voor seizoensbuffering in de glastuinbouw zijn duur

In de glastuinbouw is energieopslag over een volledig seizoen van steeds groter belang. Momenteel komt de toepassing van aquifers voor seizoenopslag het eerst in aanmerking. De kosten van dergelijke systemen zijn echter hoog en de toepassing ervan kent beperkende factoren. Omdat het mechanisme van opslag en gebruik wel een belangrijke peiler is voor een reductie van het gebruik aan fossiele energie is het verkennen van alternatieven voor seizoenopslag wenselijk. TNO Bouw en Ondergrond heeft zo'n verkenning uitgevoerd.

Voor een opslagcapaciteit variërend tussen 10 en 40 Aeq/m2 zijn alternatieven gezocht en beoordeeld op basis van een in dit project op te stellen programma van eisen voor nieuwe buffersystemen.

Vooralsnog is en blijft de aquifer een sterke optie voor seizoensopslag in het geval de ondergrond dit toelaat en vergunning verkregen kan worden. Wanneer een geschikte ondergrond niet beschikbaar is of er geen vergunning voor een aquifer wordt verleend, komen pas andere opties aan bod zoals de gesloten bodemwarmtewisselaar en onderbouwde bassins. Nadelen zijn vaak de te lage opslagcapaciteit van energie en de hoge kosten.

Op de lange termijn biedt thermochemische opslag voor de glastuinbouw perspectieven. De uiteindelijke keuze voor een buffer wordt sterk bepaald door de specifieke omstandigheden bij de teler. In het rapport van TNO is een benaderingsmethodiek aangegeven waarmee de energieadviseur en tuinder kan vaststellen wat de beste optie is voor seizoensbuffering.

Het rapport Alternatieven voor seizoenopslag in de glastuinbouw is te vinden op de website van Productschap Tuinbouw.

Bron: Hortinews

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven