In De Woerd bij Katwijk blijft er ruimte voor glastuinbouw

Naast het gebied de Zijlhoek blijft ook het gebied De Woerd nabij het voormalige vliegveld Valkenburg behouden voor de glastuinbouw. Er wordt in De Woerd ruimte gelaten voor bouw van nieuwe kassen waarbij bijvoorbeeld energie geleverd kan worden aan de nieuwe woonwijk die op een deel van het voormalige vliegveld gepland is. Dat staat in de het concept van het Integraal Structuur Plan Nieuw Valkenburg (ISP), dat naar de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar is gestuurd.Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn in de stuurgroep Locatie Valkenburg bijstellingen afgesproken. Zo is er in het nu vrijgegeven ISP onder meer extra aandacht besteed aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaande glasareaal. Zo blijft, naast de Zijlhoek, nu ook de Woerd behouden voor de glastuinbouw. Een innovatief kassengebied levert een bijdrage aan een duurzame energievoorziening voor de woonlocatie van Nieuw Valkenburg.

Ook wordt uitvoeriger beschreven en uitgebeeld op welke wijze het Werkpark bijdraagt aan een verantwoorde koppeling tussen de huidige kern Valkenburg en de nieuwe wijk. Verder is het aantal te bouwen woningen nu gesteld op 4.500 tot 5.000. De capaciteit in het plan is 5000 woningen. Wanneer uit de woningbehoeftenramingen in de periode 2020-2025 blijkt dat bijstelling van het aantal te bouwen woningen naar beneden dient plaats te vinden, zal in elk geval het zuidelijk deel van de Mient-Kooltuin Plus niet bebouwd worden. Naar verwachting wordt het ISP in september door de raden behandeld.

Zie voor meer informatie het aangepaste ISO op de site van Project Locatie Valkenburg.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven