Onderzoek naar groeiregulatie teelttechniek

Naar aanleiding van een literatuurstudie naar het telen van compacte planten die in 2008 is uitgevoerd door Wageningen UR (Ep Heuvelink), zijn twee onderzoekstrajecten gestart. Doel van het initiatief is fundamenteel inzicht te krijgen in de dagelijkse plantengroei om zo beter te begrijpen hoe optimale groeibeperking te bereiken is met methoden als DIF, DROP, fosfaatreductie of beïnvloeding van actief fytochroom (belichting).

Het onderwerp is van belang voor alle teelten waar groeiremming of juist extra strekking gewenst is. De verwachting is dat met de verkregen kennis een betere afstemming ontstaat van groeibeperkende teelttechnieken met verminderd gebruik van remmiddelen.

Een voorstel is ingediend bij het TopInstituutGroeneGenetica (TTI) en inmiddels is het voorstel goedgekeurd. Het projectvoorstel wil de mechanismen van groeibeperkende methoden ontrafelen door gebruikt te maken van bestaande kennis over de genetica en regulatie van groei en strekking onder invloed van temperatuur of licht. Er is echter vrijwel geen kennis over hoe groei­regulerende regimes (DIF, DROP, voeding etc.) hierop ingrijpen.

Groei is een gevolg van vele opeenvolgende interne processen, veelal gestuurd door het dagritme. Er zijn sterke aanwijzingen dat de genoemde groeibeïnvloedende methoden effectief zijn door verstoring van het natuurlijke interne ritme. Inzicht in deze verstoring zal leiden tot meer inzicht in een effectieve toepassing daarvan. De eerste fase van het onderzoek wordt uitgevoerd met het onderzoeksgewas Arabidopsis. De verkregen resultaten worden vervolgens getoetst op Petunia en wellicht een ander gewas.

Onderzocht zal worden op welke wijze delen van het groei- en strekkingsproces worden beïnvloed door verschillende teeltregimes. De interne klok lijkt daarbij bepalend. Duidelijk zal worden of de beïnvloeding effectiever kan en daarmee het middelengebruik kan worden verminderd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door WUR Plantenfysiologie.

Het tweede voorstel is ingediend bij het Productschap Tuinbouw en inmiddels ook goedgekeurd. Dit onderzoek dat wordt uitgevoerd door DLV en is opgedeeld in vier fasen:

  • Fase 1: Analyse kennis onderzoek compacte planten en toepassing in de praktijk.
  • Fase 2: Onderzoek naar diverse factoren met vernieuwd inzicht op basis van de literatuurstudie en aanvullende analyse.
  • Fase 3: Onderzoek naar de interacties tussen de diverse teeltfactoren.
  • Fase 4: Implementatie en toepassing binnen het teeltproces.
Uiteindelijk moet het onderzoek een soort sensor opleveren, waarmee de strekking kan worden voorspeld en ook gestuurd. In een later stadium wordt waarschijnlijk ook onderzoek gedaan naar de invloed van fosfaat en gezocht naar een methode om de beschikbaarheid van fosfaat op korte termijn te kunnen vaststellen.

De initiatiefgroep 'Compacte Teelt' (ontstaan uit gewasgroepen van PlantumNL en LTO) bestaat uit Arthur van den Berg (LTO Groeiservice), Ep Heuvelink (WUR Tuinbouwproductieketens), Willem Koopman (Kieft Seeds), Geerten van der Lugt (BLGG), Piet van Marrewijk (Syngenta), Filip van Noort (WUR Glastuinbouw), Arjan Stolte (Goldsmith Seeds), Helma Verberkt (DLV Plant).

Bron: Arthur van den Berg, gewasmanager Potplanten LTO Groeiservice

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven