Teeltregistratiesysteem van De Ruiter Seeds in testfase

GrowingPartners vergelijkt teelten en teeltgegevens

GrowingPartners is een initiatief van De Ruiter Seeds om door middel van softwareregistratie een vergelijking mogelijk te maken van teelten en teeltgegevens. GrowingPartners bevindt zich momenteel in een testfase waarbij ervaring wordt opgedaan met een aantal rondganggroepen. Een groep Tourancetelers in Limburg behoort tot de pioniers van het real time teeltregistratiesysteem. Dit systeem werkt iedere vijf minuten de actuele klimaatgegevens bij van alle aangesloten telers en maakt in grafieken vergelijkingen tussen de gegevens van deze telers.Om meer informatie uit het teeltregistratiesysteem te halen wordt om de vier tot zes weken een rondgang georganiseerd, waar Henk Kalkman en Evert Vanthoor van DLV Plant bij aanwezig zijn. Henk geeft tijdens deze rondgang een uiteenzetting over teeltactualiteiten op basis van de grafieken van GrowingPartners. Door de lijnen in de grafieken van het teeltregistratiesysteem met elkaar te vergelijken, komt er meer inzicht in de vraag waarom bepaalde zaken goed of juist minder goed gaan. De bijdrage van Evert Vanthoor bestaat uit het modelmatig vergelijken van de gegevens uit de teeltregistratie,waardoor we meer inzicht krijgen in
de optimale teeltlijn voor een ras of gewas.

Vergelijkbare modellen zijn in de teelt van rozen en aardbeien al van grote toegevoegde waarde. Na afloop van de wekelijkse ronde worden de teeltuitslagen met elkaar besproken. Doordat iedereen op de hoogte is van de teeltgegevens treedt
er een verdieping van de discussie op. Men heeft meer inzicht in de actuele instellingen en gerealiseerde waarden ten opzichte van elkaar. Op 7 mei jl. vond de meest recente rondgang plaats bij Tourance-telers. Daar bleek dat het blad de afgelopen weken door de zomerse omstandigheden snel korter is geworden en het gemiddelde vruchtgewicht duidelijk is toegenomen. Bovendien staan de gewassen over het algemeen goed generatief en reageert het goed op botrytis aantasting.
Daarnaast laat Tourance de tomaten goed uitdikken en doordat de zesde tomaat zeer goed meekomt wordt de productiepotentie van het ras nog verder versterkt.

Voor aangesloten telers zijn teeltinformatie en andere actualiteiten te vinden op de website van GrowingPartners.com. Op deze site wordt regelmatig nieuwe informatie geplaatst en staat ook de informatie die Henk Kalkman tijdens de laatste rondgang heeft gegeven. In het najaar wordt verwacht dat er meer studieclubs ondersteund kunnen worden met het GrowingPartners gewasregistratiesysteem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilko Kamerling (zie contactgegevens op www.growingpartners.com).

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven