Bedrijven met wkk ontspringen dans niet

Glastuinbouw heeft grote zorgen om hoge gasprijzen

De hoge gasprijzen leiden in de glastuinbouw tot grote zorgen. Was de kale gasprijs, zonder kosten voor transport en capaciteit, in 2004 nog 11,5 ct., in 2005 nog 15,5 ct., in 2007 bedroeg deze al 24 ct. de gasrekening van de glastuinbouwsector was daarmee meer dan verdubbeld naar € 800 mln. Vooruitkijkend naar 2009 is de gasprijs voor nieuwe contracten die worden aangegaan 39 ct. per m³ gas. Dit betekent nogmaals een stijging van de energiekosten voor de glastuinbouwsector met ruim € 400 mln.

Deze stijging werkt voor alle bedrijfstypen fors negatief door. Grofweg zijn de bedrijven te verdelen in bedrijven waarvoor nu de rendementen al fors onder druk staan en bedrijven waarvoor de problemen na 1 januari 2009 zullen ontstaan, wanneer zij niet in staat zijn een gunstig aardgascontract af te sluiten. Ook bedrijven met wkk ontspringen de dans niet. Belichtende intensieve bedrijven zullen de grootste kostenstijgingen voor hun kiezen krijgen. Zij gebruiken relatief veel energie per m² en verkopen door de belichting minder elektriciteit aan het net.

Binnenkort zullen de resultaten van het LEI onderzoek beschikbaar zijn, waaruit zal blijken hoe de hoge gasprijzen uitwerken voor de verschillende bedrijfstypen. Er kunnen dan gerichte oplossingen worden bedacht waarvoor gelobbyd kan worden en waar het voeren van eventuele acties op gericht moeten zijn. Maar nu al is duidelijk dat de consequenties van de hoge gasprijzen voor geen enkel bedrijf zullen meevallen. De huidige prijsstijgingen van olie en gas zijn immers ongekend. Het is van het allergrootste belang dat de glastuinbouw versneld minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, zoals aardgas.

Tot nu toe was het wachten op goede onderzoeksresultaten en praktijkervaringen met semi-gesloten kassen en wachten op een risicofonds voor het boren naar aardwarmte. Nu dreigt tevens de investeringscapaciteit van bedrijven te verdampen. Het is daarom van het grootste belang dat de sector ondersteund wordt om de verduurzamingslag versneld te maken en internationale concurrentiepositie te behouden. Het zijn overigens niet alleen de kosten voor verwarming en belichting van de kassen. Ook het transport wordt duurder, evenals de kosten voor meststoffen en verpakkingsmateriaal.

Gedacht kan worden aan de volgende vormen van ondersteuning: Loskoppelen gasprijs en olieprijs. Een rechtvaardiger tariefstelling voor capaciteit en gastransport voor de kleinere gasverbruikers. Extra budget voor bestaande subsidieregelingen op energiebesparing en energieverduurzaming en tegelijkertijd de regelingen versoepelen. Het versoepelen van de eisen voor Groenlabelkassen, die inmiddels bijna onhaalbaar zijn geworden. Verruiming van de mogelijkheden om gebruik te maken van het Borgstellingfonds, ook voor uitstel van aflossing voor bedrijven met een goed verduurzamingplan. Verruiming van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Tenslotte een glasafbraakregeling om de herstructurering te stimuleren. De resultaten van het LEI onderzoek zullen met voorstellen voor ondersteuning binnenkort worden voorgelegd aan minister Verburg. Dat de sector ondersteund moet worden is meer dan duidelijk.

Bron: Het Hele Westland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven