Bedrijfsleven fel gekant tegen waterplan Westland

De gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland willen met hun waterplan een forse rekening neerleggen bij het bedrijfsleven. Als dit plan doorgaat worden ondernemers verplicht gratis hun grond beschikbaar te stellen voor waterberging. Het georganiseerde bedrijfsleven in Westland is fel gekant tegen het voorstel.

Gemeente Westland en Hoogheemraadschap Delfland hebben onlangs een conceptwaterplan uitgebracht, "Westlands Water Nu en Later" genaamd. Vanwege de klimaatverandering is hierin ongeveer 160 hectare extra ruimte gereserveerd voor water, met name waterbergingsplaatsen. Het Westlandse bedrijfsleven, verenigd in de werkgeversorganisaties VNO-NCW West, Kamer van Koophandel en LTO Noord Glaskracht, vindt dat te ver gaan. De oppervlakte komt overeen met bijna twee keer het Staelduinsebos. Bovendien willen de gemeente en het hoogheemraadschap de bedrijven in de polders verplichten de voor waterberging benodigde grond gratis beschikbaar te stellen. Dit verlies wordt niet gecompenseerd met bouwruimte elders.

Om twee redenen is dit een schandalig voorstel. In de eerste plaats investeren ondernemers al fors in extra ruimte voor water bij de realisering van nieuwe glastuinbouwgebieden en bedrijventerreinen. Nu wordt voorgesteld die extra bergingsruimte voor rekening van de bedrijven ook te eisen in bestaande glastuinbouwgebieden en op bestaande bedrijventerreinen, zonder dat er sprake is van extra bebouwing van het grondoppervlak. In de tweede plaats is er sprake van rechtsongelijkheid. Meer ruimte voor water is immers niet alleen goed voor bedrijven, maar voor iedereen in het Westland. De kosten daarvan moeten dan ook door iedereen worden gedragen. Voorstellen van het bedrijfsleven voor collectieve verdeling van de kosten zijn tot op heden door gemeente en hoogheemraadschap afgewezen.

Innovatief

Het georganiseerde bedrijfsleven onderschrijft de behoefte aan extra ruimte voor water. In het volle Westland zijn echter in de open ruimte nauwelijks geschikte plaatsen voor waterberging te vinden. Daarom ligt de oplossing voor het ruimtegebrek in innovatie (bijvoorbeelden waterberging in kelders onder kassen of gebouwen), combinaties met al geplande natuurontwikkeling, opslag in waterbassins en tanks, peilverlaging en gestapelde waterberging. Maar deze oproep vindt tot op heden onvoldoende gehoor bij gemeente en hoogheemraadschap.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven