LTO Noord verzoekt provincie haar werkwijze te veranderen

LTO Noord wil Stelkampsveld nu niet herbegrenzen

De LTO Noord afdelingen Berkelland en Lochem vinden het een slechte zaak dat de provincie op dit moment voorstelt om de Ecologische Hoofdstructuur rond Stelkampsveld opnieuw te begrenzen. "Er is momenteel juist behoefte aan rust in het gebied." Aldus Agnes Gunnewijk, voorzitter van de afdeling Berkelland. "Nu herbegrenzen is funest voor het draagvlak in het gebied. Het risico is groot dat er meer landbouwgrond binnen de EHS wordt gebracht dan strikt noodzakelijk".

Gelderland is momenteel bezig om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te herbegrenzen. Doel van de herbegrenzing is een robuuste EHS. LTO Noord staat achter dit principe. Negatieve externe effecten mogen zich buiten de EHS niet voordoen. Hoewel de EHS per saldo kleiner wordt, kan het bij belangrijke natuurgebieden die sterk verdroogd zijn nodig zijn dat er meer hectares binnen de EHS gebracht moeten worden. LTO Noord vindt dat de provincie hierbij de verkeerde volgorde heeft gehanteerd. In de betreffende gebieden moet eerst het GGOR proces (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater) worden doorlopen en pas daarna de EHS worden herbegrensd. Op die manier wordt op basis van gedegen onderzoek per gebied de omvang van het verdrogingsprobleem vastgesteld en wordt bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om dit probleem op te lossen. Partijen in het gebied moeten hier nauw bij worden betrokken. Door een zorgvuldige werkwijze wordt niet meer landbouwgrond binnen de EHS gebracht dan strikt noodzakelijk is.

Zorgvuldigheid is extra belangrijk nadat uit onderzoek van Alterra is gebleken dat het verdrogingsprobleem in Nederland wel eens minder groot zou kunnen zijn dan tot nog toe verondersteld is. Maatregelen om de verdroging tegen te gaan kunnen dan minder noodzakelijk, minder effectief of te duur zijn. Buffergebieden rond natuurgebieden hoeven minder groot te zijn en er zijn in het algemeen minder rigoureuze maatregelen nodig, terwijl het effect van die maatregelen alleen maar groter zal zijn, zo concludeert Alterra. Voor LTO Noord is dit een extra argument om voor de verdroogde gebieden eerst het GGOR proces te doorlopen. “De herbegrenzingsvoorstellen voor deze gebieden gaan wat ons betreft nu van tafel. Het is van belang dat het proces van onderop wordt ingevuld. Laat de stuurgroep van Stelkampsveld met een voorstel komen” aldus Gunnewijk.

Voor Stelkampsveld is het voorstel om 225 hectare aan de EHS toe te voegen. LTO Noord afdelingen Berkelland en Lochem vinden het een heel slechte zaak dat de stuurgroep van Beekvliet/Stelkampsveld niet op de hoogte was van de voorgenomen herbegrenzing en staan hier ook niet achter. De werkwijze van de provincie is funest voor het draagvlak in het gebied en doet ernstig afbreuk aan de inzet en status van de stuurgroep zo vinden de afdelingen van LTO Noord. In een zienswijze hebben beide afdelingen de provincie dan ook verzocht om af te zien van de voorgenomen herbegrenzing.

Bron: LTO Noord

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven