Netwerkgroep ‘Schaalvergroting door samenwerking’ bijeen

Schaalvergroting kan voor ondernemers in de land- en tuinbouw aantrekkelijk zijn, bijv. om kosten te verlagen, efficiency te verbeteren of om de positie in de markt te versterken. Schaalvergroting kan gerealiseerd worden door bedrijfsvergroting, maar ook door samenwerkingsvormen aan te gaan met collega-ondernemers. Een aantal innovatieve ondernemers heeft initiatieven genomen om verregaande samenwerking tussen hun bedrijven vorm te geven. Zij nemen daarmee het voortouw in het ontwikkelen van nieuwe bedrijfssystemen waar de Nederlandse land- en tuinbouw mee verder kan.

Uitwisseling van ervaringen en inzichten met andere ondernemers en ondersteuning in de ontwikkeling van de benodigde kennis kan de eigen zoektocht versterken en heeft grote waarde voor de maatschappelijke behoefte aan duurzame bedrijfssystemen. Vanuit deze gedachte ontstond het idee voor de opzet van een innovatienetwerk van ondernemers uit de open teelten en schaalvergroting door samenwerking.

Medio maart dit jaar kwam deze netwerkgroep weer bijeen om de speerpunten en activiteiten voor de komende tijd vast te stellen. De bijeenkomst vond plaats op het distributiecentrum van telersvereniging Prominent. Daar kregen de akkerbouwers een kijkje in de ‘keuken’ van de glastuinbouw door ervaringen in horizontale samenwerking uit te wisselen met een Prominent-teler en een adviseur van telersverenigingen.

Een aantal knelpunten die de netwerkdeelnemers ervaren verdient extra aandacht en biedt voor de netwerkgroep aanknopingspunten om deze verder uit te diepen, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Zo werd o.a. gesproken over de behoefte aan samenwerking met oudere, op termijn uittredende ondernemers zonder opvolgers. Samenwerking kan in dergelijke situaties bijdragen aan de vitaliteit van het te beëindigen bedrijf, en de instappende samenwerkingspartner kan profiteren van het schaalvoordeel. Persoonlijke aspecten en emoties maken het initiëren en ontwikkelen van dergelijke samenwerkingsverbanden echter precair. De deelnemers gaven aan zich graag verder in deze uitdaging te verdiepen: Hoe bouw je vertrouwen op? Is inschakeling van een intermediair gewenst?

Een geheel ander aspect dat aandacht vraagt is de mogelijkheid om schaalvergroting te benutten om de relatie met afnemers in de keten beter te ontwikkelen. Naast het benutten van directe schaalvoordelen, zoals het kunnen leveren van grotere partijen, is ook afstemming op de wensen van de afnemer een mogelijkheid om verder uit te bouwen. Daar komt bij dat schaalvergroting helpt om tot een meer gelijkwaardige relatie met de ketenpartners te komen.

In volgende bijeenkomsten worden, met inschakeling van ervaringsdeskundigen en specialisten, de besproken items verder uitgediept en de kennis op deze terreinen verder ontwikkeld. Daarbij wordt het netwerk ondersteund door onderzoekers van PPO en het LEI (beide onderdeel van Wageningen UR).

Voor meer informatie:
Bartold van der Waal
Wageningen UR

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven