Wageningen UR:

Meer dan 50 % opbrengstverhoging asperge door biologische grondontsmetting

Biologische grondontsmetting kan bij een nauwe vruchtwisseling de asperge-opbrengst enorm verhogen en dat ook nog gedurende meerder jaren. Dat blijkt uit onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR. De biologische grondontsmetting die in 2000 bij drie telers is toegepast, bleek in 2005 en 2006 nog goed voor een opbrengstverhoging van meer dan dertig procent.
Jan Lamers, onderzoeker van PPO : "Gezien de sterke stijging van de opbrengst gedurende meerdere jaren, verdient de biologische grondontsmetting meer toepassing".

Voor asperges wordt als regel aangehouden dat slechts eenmaal per 30 jaar een aspergegewas op een perceel geteeld mag worden. Door de grondschaarste en de voordelen van dicht bij huis werken, is de mogelijkheid om vaker asperge te kunnen telen, meer dan welkom.

Het gevolg van een nauwere rotatie is het optreden van bodemmoeheid, die leidt tot een kortere levensduur van het aspergegewas. Uit eerder onderzoek van Wageningen UR is gebleken dat de bodemmoeheid bij asperge met name wordt veroorzaakt door twee 'stammen' van fusarium: Fusarium oxysporum f.sp. asparagi en Fusarium redolens f.sp. asparagi. De schimmels worden verspreid met grond en met plantmateriaal.

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Wageningen Universiteit hebben in het verleden een techniek ontwikkeld om via het inwerken van groenbemesters en het af te dekken met luchtdicht plastic, de grond biologische te ontsmetten. Door het diep onderwerken van de groenbemester en het afsluiten van de grond, ontstaan zuurstofarme omstandigheden, waardoor stoffen vrijkomen die aaltjes en schimmels bestrijden.

PPO heeft in 2000 op drie percelen bij telers en in een veldproef biologische grondontsmetting toegepast. Uit het onderzoek van de grond bleek dat de Fusarium daarbij niet volledig werd bestreden. Maar de nieuw ingeplante aspergeplanten bleken op de ontsmette percelen wel beter aan te slaan. Daarnaast groeide er ook minder onkruid in de behandelde percelen.

Na enige jaren bleek de hoeveelheid Fusarium in de bodem op ongeveer het zelfde niveau te zijn gekomen als vóór de behandeling. Maar de opbrengst bleef hoger dan op de niet behandelde percelen. In een veldproef werd tot maar liefst 50% meer opbrengst gehaald. Ook de kwaliteit van de opbrengst was aanmerkelijk beter. Het gewicht aan AAA asperges was driemaal zo hoog als op de niet behandelde percelen De waarnemingen aan het gewas gedurende het groeiseizoen 2007 laten zien dat de asperge-opbrengst in 2008 wellicht nog fors hoger zal zijn

Op velden met weinig Fusarium waren er minder grote positieve verschillen te zien, maar zeker geen negatieve. De methode kan daarom veilig genoemd worden.

Gezien de sterke stijging van de opbrengst op lange termijn, verdient de biologische grondontsmettingsmethode meer toepassing. Onderzoek naar de optimalisatie van de toepassing (plastic verlijming, vogelafweer, etc), het bedrijfszeker maken en verlagen van de kosten van uitvoering, kunnen de techniek nog aantrekkelijker maken.

Het onderzoek is in de periode 2005-2007 gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven