Innovatienetwerken open teelten van start

Vier samenwerkingsverbanden die in het teken staan van innovatie krijgen een steuntje in de rug. De innovatienetwerken draaien om samenwerking op het gebied van een technologische vernieuwing of op kostprijsverlaging als resultaat van samenwerking in de keten. Een van de selectie-eisen was dat de innovaties al rijp zijn voor marktintroductie. Daarnaast moeten ze aansluiten op de beleidsnota Kiezen van Landbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De volgende netwerken voldoen aan de eisen én maken kans om na afloop van het project als zelfstandig netwerk verder te gaan:
  • Een samenwerkingsverband van akkerbouwers die aan de slag gaan met GPS in relatie tot energiebesparing en duurzame energie.
  • Een samenwerkingsverband in de bollenteelt dat door productvernieuwing de kwaliteit en houdbaarheid van snijhyacint wil verhogen en daarmee de afzet verbeteren.
  • Ondernemers in de vollegrondsgroente- en aardbeienteelt gaan samen met de gemeentelijke overheid de mogelijkheden van composteren op het bedrijf op grotere schaal verder ontwikkelen.
  • Tot slot wordt in de boomteelt een Innovatieplatform van boomtelers verder begeleid om hun innovatieve ideeën ook daadwerkelijk te realiseren.
De samenwerkingsverbanden krijgen de komende twee jaar intensieve begeleiding van de DLV Plant en PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving). Het ministerie van LNV steekt 180.000 euro in de Innovatienetwerken Open Teelten.

Het ministerie van LNV had DLV Plant opdracht gegeven om in het kader van ‘Innovatienetwerk Open Teelten’ vier kansrijke netwerken te selecteren. Na oproepen in vakbladen, brieven en op internet hebben zich 40 bedrijfsnetwerken aangemeld met een innovatief idee of concept. Het ministerie van LNV is verheugd met het grote aantal inzendingen want hieruit blijkt dat de agrarische sector vol goede ideeën zit.

Netwerken die niet zijn gekozen, hebben inmiddels bericht gekregen. De netwerken wordt geadviseerd te proberen hun idee op een andere wijze te realiseren. Ze kunnen bijvoorbeeld proberen gebruik te maken van de LNV-subsidieregeling ‘’Samenwerking bij innovatieprojecten”, (zie het LNV loket www.hetlnvloket.nl) of advies in te winnen bij Syntens, die in opdracht van LNV ondernemers in o.a. de vollegrondstuinbouw adviseert bij vragen over innovatie.

Bron: DLV Plant

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven