Ondergrondse waterberging maakt hergebruik restwater Suiker Unie mogelijk

Tomaten groeien op restwater van suikerbieten

Op donderdag 19 april 2018 opende Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiƫn van de Provincie Noord-Brabant, de hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening die gerealiseerd is voor het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. Gezuiverd restwater van de naastgelegen suikerfabriek van Suiker Unie wordt in het najaar in grote volumes omgezet naar goed water voor de teelt in de kassen (gietwater). Ondergrondse waterberging (Aquifer Storage and Recovery; ASR) in brakke grondlagen maakt het mogelijk het hoogwaardige zoetwater beschikbaar te houden tot de momenten van vraag naar dit water bij de lokale glastuinbouw. Tuinders zijn zo verzekerd van voldoende hoogwaardig gietwater, ook bij langdurige droogte in de zomer.Restwater: een oplossing voor watertekorten

In Dinteloord (Noord-Brabant) wordt door Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) sinds 2010 het moderne agri- en foodcluster 'Nieuw Prinsenland' ontwikkeld: 50 ha. bedrijventerrein en 200 ha. glastuinbouw voor de teelt van onder andere tomaten en aubergines. Continue beschikbaarheid van een zeer goede en betrouwbare kwaliteit zoetwater is essentieel voor de tuinders, maar lastig te realiseren in een omgeving met beperkte zoetwateraanvoer en brak grondwater. Ondanks dat al het hemelwater wordt opgevangen in conventionele bovengrondse bassins, blijft in droge perioden een fors zoetwatertekort bestaan.

Suiker Unie verwerkt van september tot januari ruim 3 miljoen ton suikerbieten tot suiker, een proces waarbij vooral veel water vrijkomt. Een suikerbiet bestaat immers voor driekwart uit water. Een deel van dit restwater wordt nu gezuiverd tot hoogwaardig zoetwater, en is beschikbaar voor de tuinders als aanvullende gietwaterbron. De tuinbouwgewassen groeien dus op restwater van suikerbieten. De uitdaging bleef echter: waar laat je dit grote watervolume enkele maanden of zelfs jaren tot het moment van vraag? De ondergrond biedt uitkomst.

De ondergrond overbrugt de tijd tussen wateraanbod- en vraag

Jaarlijks voorziet het ondergronds waterbergingssysteem in 300.000 m3 aanvullend gietwater, bovenop het hemelwater dat door tuinders in bovengrondse bassins wordt opgeslagen. Het aanvullende gietwater wordt met acht ASR-putten in de ondergrond opgeslagen. In tijden van droogte kunnen deze putten per uur 200 m3 gietwater leveren aan de lokale tuinders, die met een ringleiding zijn aangesloten op de ondergrondse waterberging. De tuinders zijn op deze wijze altijd verzekerd van voldoende zoetwater, zonder een groot beslag op schaarse bovengrondse ruimte en met behoud van de hoge waterkwaliteit. Naast levering aan de glastuinbouw wordt het zuivere water ook gebruikt door de suikerfabriek zelf. Het systeem is een mooi voorbeeld van hoe de ondergrond kan bijdragen aan het halen van waterdoelstellingen in de circulaire economie.

Nederlandse innovatie met internationale potentie

De ondergrondse waterberging Dinteloord is ontwikkeld door wateronderzoeksinstituut KWR en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) en is in coƶperatieve eigendom van de tuinders. Engineering en realisatie waren in handen van Codema B-E de Lier. Het beheer van het systeem wordt dit jaar uitgevoerd door SALutions, een publiek-private samenwerking van KWR en internationaal adviesbureau Arcadis onder de vlag van Allied Waters. Gezamenlijk zijn KWR en Arcadis actief in wereldwijde introductie van dit type innovatieve, praktische toepassingen voor grondwatermanagement, met als doel het beschermen, vergroten en duurzaam gebruiken van zoetwaterbronnen in kustdelta's en deltasteden.

Voor meer informatie:
Allied Waters
www.alliedwaters.com
info@alliedwaters.infoTuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij Brabant
www.tombrabant.nl
info@tombrabant.nl
Codema Systems Group
www.codema.nl
pvdhoeven@codemasystemsgroup.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven